17
apr
17
apr

Årsmøte

Årsmøtet er lagets høyeste myndighet. Her vil årsberetning, årsregnskap, handlingsplan, budsjett og valg stå på agendaen.

Hvis du har lyst å ta på deg tillitsverv i Mental Helse Oslo eller har forslag til andre kandidater, er det fint om du tar kontakt med leder av valgkomiteen på epost: tom.guldberg@mentalhelse.no. Siste frist for innspill er 15. mars.

17. april 2024
17. april 2024

Hold av datoen! Mer info og sakspapirer kommer. Årsmøtet er lagets høyeste myndighet. Her vil årsberetning, årsregnskap, handlingsplan, budsjett og valg stå på agendaen.

Hvis du har lyst å ta på deg tillitsverv i Mental Helse Oslo eller har forslag til andre kandidater, er det fint om du tar kontakt med leder av valgkomiteen på epost: tom.guldberg@mentalhelse.no. Siste frist for innspill er 15. mars.

Mer informasjon og sakspapirer kommer.