Fylkesstyret 2023-2024

29. april 2023 avhold Mental Helse Nordland sitt årsmøte på Thon Hotell Nordlys i Bodø.

Delegate brukte helgen til å vedta handlingsplan og budsjett, samt velge et nytt fylkesstyre.

Prioriterte områder i perioden:

Årsmøtet ønsket at fylkeslaget i kommende periode i hovedsak skal avholde styremøter på Teams for å spare kostander. Inntektsbringende arbeid og søke finansiering av aktiviteten er også viktig. Årsmøtet ba om at sør-fylket skal prioriteres, og at det etableres fadderordning for de lokallagene som ønsker det. Fylkesstyret skal fortsette jobben med brukermedvirkning og brukermedvirkere. I tillegg skal fylkesstyret prioritere å jobbe med blant annet:

 • Samarbeid med Kraft Nord
 • Ungdomskonferanse høst 2023
 • Organisasjonskurs
 • Fortsette oppdatering av hjemmesiden
 • Sommer og Julebrev

Dette er styret som ble valgt for 2023-2024:

 • Leder: Vibeke Karlsen
 • Nestleder: Ruth Pedersen
 • Kasserer: Zoy Lillegård
 • Sekretær: Karl Johnny Karlsen
 • Styremedlem: Arild Amundsen
 • Studieleder: Øystein Nordhuus
 • Varamedlem: Sissel Andreassen
 • Varamedlem: Eva E.K. Sjøvold
 • Varamedlem: Ole Andre Korneliussen

Fylkesstyret 2023-2024