Fylkesstyremøte i Bodø

Første styremøte

Lørdag 8. juni var fylkesstyret i Mental Helse Nordland samlet til sitt første fysiske styremøte etter årsmøtet. Værgudene var på vår side, og den europeiske kulturhovedstaden 2024 viste seg fra sin vakreste side.

Styreseminar

Dagen startet med styreseminar ved spesialrådgiver Siri Bråtane. Disse styreseminarene tilbys av organisasjonsavdelingen til alle fylkesstyrene i etterkant av årsmøte. Dette er et ledd i arbeidet med strategien som ble vedtatt på landsmøtet i 2022. Styreseminaret skal bidra til å skape en trygg, inkluderende og åpen organisasjonskultur. I tillegg jobber vi med Mental Helses verdier, – Likeverd, Åpenhet, Respekt og Inkludering, – hva disse betyr for den enkelte og for arbeidet i styret.

Fv: Karl Johnny Karlsen, Zoy Lillegård, Sissel Andreassen, Ole Andre Korneliussen, Øystein Nordhuus, Ruth Pedersen, Remi André Olsen

Etter styreseminaret hadde styret et styremøte, hvor blant annet fordeling av velferdsmidler og planlegging av høsten sto på agendaen. Styret vil i løpet av juni sende ut et sommerbrev til medlemmene med mer informasjon.