armer som møtes

Om oss

Mental Helse Nordland er ett av fylkeslagene i Mental Helse, og er ett av landets største fylkeslag, både i antall medlemmer og i antall lokallag.

Ønsker du å bli frivillig eller medlem hos oss? Da er du er hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss!

Styret

Leder: Vibeke Karlsen
Nestleder: Ruth Pedersen
Kasserer: Zoy Lillegård
Sekretær: Karl Johnny Karlsen
Studieleder: Øystein Nordhuus
Styremedlem: Arild Amundsen

Varamedlemmer:
Eva Elisabeth Kanck Sjøvold
Sissel Andreassen
Ole Andre Korneliussen

Kontakt:

Leder: Vibeke Karlsen
E-post: nordland@mentalhelse.no
Mob: 47662493

Organisasjonsrådgiver: Aina Kaupang
E-post: aina@mentalhelse.no
Tlf: 980 50 900