Aina Kaupang

Aina Kaupang

Organisasjonsrådgiveren bidrar til organisasjonsutvikling gjennom å understøtte lokal aktivitet og å være en veileder og for lokale tillitsvalgte.