Det er lov å ha det vanskelig

Rawpixel 1187643 unsplash

Mental Helse er en medlemsorganisasjon for alle mennesker med psykiske helseproblemer, pårørende og andre interesserte. Vi mener det skal være lov å ha det vanskelig og at mental helse skal være like lett å prate om som fysisk helse.

Les mer om oss

260 lokallag skaper gode møteplasser

Rawpixel 1067085 unsplash

Våre lokal- og fylkeslag gjør en stor samfunnsnyttig innsats ved å skape gode møteplasser for mennesker med psykiske helseplager. Gjennom deltakelse i lokal- og fylkeslagsaktiviteter får du muligheten til å påvirke utviklingen av tjenestetilbudet der du bor.

Finn ditt lokallag

25. mai

Mental Helse Karmøy
Mental Helse Porsgrunn

26. mai

Mental Helse Skodje/Ørskog
Mental Helse Sykkylven
Mental Helse Vefsna

Vi kjemper for åpenhet, forebygging og et bedre helsetilbud

Headway 537308 unsplash

Gjennom politisk påvirkningsarbeid, folkeopplysning og formidling av brukererfaring, jobber organisasjonen for økt åpenhet, bedre forebygging og behandling av psykiske helseproblemer.

Les mer om vår politikk

Brukermedvirkning

Retten til selvbestemmelse og medbestemmelse er en viktig del av prinsippet om respekt for den enkeltes integritet.

Tvang

Mental Helse er i prinsippet imot bruk av tvang.
Det bør bli samme praksis tilknyttet det å hente pasienter med psykiske helseproblemer som innenfor helsetjenesten for øvrig.

Pårørende

Pårørende, andre nærstående, slekt og venner kan være en ressurs for den enkelte bruker.
Hjelpeapparatet må få mer nødvendig kunnskap om hvordan de kan støtte familier i en vanskelig livssituasjon.

Åpenhet

Dessverre er det fortsatt slik at åpenhet om psykiske helseproblemer kan få negative følger.
Psykiske helseproblemer må avmystifiseres og likestilles med somatisk sykdom.

Folkehelse

Psykiske helseproblemer kan medføre økt arbeidsuførhet og økt dødelighet.
Forebygging av psykiske helseproblemer må gjøres til et viktig satsningsområde innenfor folkehelsearbeidet.

Høringer

Et av Mental Helses mål er å drive påvirkningsarbeid for å ivareta og forbedre det psykiske helsetilbudet. Mental Helse er høringspart til flere offentlige rapporter, veiledere og retningslinjer.

Engasjer deg du også!

Engasjer deg i kampen for økt åpenhet, forebygging og behandling av psykiske helseproblemer du også!