Andreas gir high-five til en jente på stand under Arendalsuka 2022.

Vårt arbeid

I 45 år har Mental Helse kjempet for økt åpenhet og et mer inkluderende samfunn. Vi jobber for at alle mennesker skal ha rett til et meningsfullt liv med en opplevelse av egenverd og mestring. Vi er aktive og synlige i alle fylker med lokallag som dekker de fleste kommuner i Norge.

Alle mennesker har rett til et meningsfullt liv og en opplevelse av egenverd og mestring.