Fylkes- og lokallag

Våre fylkes- og lokallag gjør en stor samfunnsnyttig innsats ved å skape gode møteplasser for mennesker med psykiske helseutfordringer. Gjennom deltakelse i lokal- og fylkeslagsaktiviteter får du muligheten til å påvirke utviklingen av tjenestetilbudet der du bor.

Finn ditt lokallag her: