For skoler

Mental Helse tilbyr undervisningsprogrammer og kurs om psykisk helse for ungdom og elever på ungdomstrinnet og i videregående skole. De forebyggende programmene YAM og Venn1 kan bestilles av skoler i hele Norge og holdes av frivillige instruktører.

Skoleprogrammet YAM

YAM, Youth Aware of Mental Health, er et helsefremmende og forebyggende undervisningsprogram om psykisk helse blant unge, som bygger på god internasjonal forskning. Vil du ha YAM til din skole?

Ungdom og psykisk helse

Mental Helse tilbyr Venn1, Ungdom og psykisk helse, et helsefremmende og forebyggende grunnkurs i psykisk helse for unge og videregående elever i hele Norge. Vil du ha besøk av Venn1 på din skole?