Varsling

Det skal både være enkelt og trygt å varsle i Mental Helse.  På denne siden finner du varslingsskjema og informasjon om varslingsrutinene i Mental Helse.

(Siden er under oppdatering)

Mental Helse ønsker å ha en åpen organisasjonskultur, der det er aksept for å ta opp bekymringer og å reise kritikk. Varsling er viktig både for Mental Helse og for samfunnet fordi kritikkverdige forhold kan rettes opp og bidra til å utvikle Mental Helse videre.

Alle som er engasjert i Mental Helse har et felles ansvar for å etterleve organisasjonens verdier; likeverd, åpenhet, respekt og inkludering. Dette gjelder i møte med alle mennesker, uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, seksuell orientering og funksjonsnedsettelse.


Har du spørsmål om varsling i Mental Helse?
Kontakt seniorrådgiver, Siri Bråtane
Tlf: 900 88 649