Mental Helse på Oslo Pride 2023.

Om oss

Mental Helse er en medlemsorganisasjon for mennesker med psykiske helseutfordringer, pårørende og andre interesserte. I 45 år har vi kjempet for økt åpenhet, forebygging av psykiske helseutfordringer og et bedre helsetilbud. Vi er en organisasjon for alle, uansett seksuell orientering, funksjonsevne, livssyn, etnisitet og kulturell bakgrunn.

Alle mennesker har rett til et meningsfullt liv og en opplevelse av mestring og egenverd.