Personvernerklæring

Hvordan vi behandler personopplysninger knyttet til privatpersoner.

Personvernerklæring for Mental Helse

Sist oppdatert 15.09.2023

Denne personvernerklæringen handler om hvordan Mental Helse samler inn og behandler din og andres personopplysninger. Med personopplysning menes opplysninger som kan knyttes til privatpersoner. Behandlingen, som er både elektronisk og på papir, er i tråd med gjeldende personvernopplysninger, herunder EUs personvernforordning og tilhørende forskrifter.


Juridisk ansvarlig for behandlingen av personopplysninger hos Mental Helse er generalsekretær, Linda Berg-Heggelund. Selve behandlingsansvaret er delegert videre innenfor bedriften for å kunne bedre sikre korrekt behandling av alle opplysninger. Mental Helse vil tidvis oppdatere personvernerklæringen sin i tråd med gjeldende regler. Du vil alltid kunne finne sist oppdaterte versjon på våre nettsider.

Personopplysningsloven gir alle rett til å ha få fullt innsyn i all data som er lagret om deg, samt krav på at uriktig, ufullstendig eller opplysninger som ikke skal behandles, blir slettet eller supplert.

For spørsmål angående behandling av personopplysninger i Mental Helse kan du kontakte oss:
Besøksadresse: Tollbugata 17, 0152 Oslo
Postadresse: Postboks 1423 Vika, 0115 Oslo
Fakturaadresse: Postboks 1423 Vika, 0115 Oslo
Telefon: 35 29 60 60
Organisasjonsnummer: 971 322 926

Det gjøres oppmerksom på at denne personvernerklæringen også gjelder Mental Helse sine underorganisasjoner:

 • Venn1
 • Mental Helse Hjelpetelefonen
 • Arbeidslivstelefonen
 • Sidetmedord.no
 • Foreldresupport
 • Erfaringskompetanse
 • Verdensdagen
 • Studenttelefonen
 • YAM
 • UAV-appen

Behandlingsansvarlig

Generalsekretæren Linda Berg-Heggelund er behandlingsansvarlig for Mental Helse sine personopplysninger.


Personopplysninger som lagres hos Mental Helse:

Vi lagrer følgende personopplysninger om våre medlemmer og kunder:
• Navn
• Adresse
• Telefonnummer
• e-postadresse
• Fødselsdato
• Bilder
• Giverhistorikk

Personopplysninger som lagres hos Hjelpetelefonen:
• Kjønn
• Alder
• Fylke
• Tema i henvendelser
• Førstegangs- eller returnerende innringere
• Samtaletid

Personopplysninger som lagres hos Sidetmedord.no:
• Kjønn
• Alder
• Fylke
• Tema i henvendelser
• IP adresse
• E-postadresse (valgfritt)

Personopplysninger som lagres hos Arbeidslivstelefonen:
• Kjønn
• Alder
• Fylke
• Tema i henvendelser
• Førstegangs- eller returnerende innringer
• Utdanningsnivå
• Status ift. arbeid
• Samtaletid
• E- postadresse (valgfritt)

Personopplysninger som lagres hos Foreldresupport:
• Kjønn
• Alder
• Fylke
• Tema i henvendelser
• Førstegang- eller returnerende innringer
• Samtaletid

Personopplysninger som lagres hos Studenttelefonen:
• Kjønn
• Alder
• Fylke
• Tema i henvendelser
• Førstegang- eller returnerende innringer
• Samtaletid

Personopplysninger som lagres ved bruk av chat (ved alle tjenestene):
• Kjønn
• Alder
• Fylke
• Tema i henvendelser
• Dialog
• E-postadresse (valgfritt)
• IP adresse

Personopplysninger som lagres gjennom Verdensdagen for psykisk helse:

Vi lagrer følgende personopplysninger i forbindelse med registrering av markeringer til Verdensdagen for psykisk helse:
• Navn
• Adresse
• Telefonnummer
• e-postadresse

Formål med behandlingen

Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med deg. Det kan være å sende deg pakker som er bestilt eller å gi informasjon vedrørende for eksempel samlinger eller Verdensdagen for psykisk helse. Vi benytter også opplysningene for å kunne gi skattefradrag der det har vært donasjoner, i henhold til gjeldende skatteregler.

Informasjon om navn, adresse, telefon og e-postadresse benyttes for å kunne holde kontakt med deg som aktivt har tatt kontakt med Mental Helse. Der du har samtykket til det, benyttes også opplysningene til å gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med din henvisning via e-post og telefon. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a). Du kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon fra oss.

Informasjonen vi behandler ved svartjenestene Hjelpetelefonen, Sidetmedord.no og Arbeidslivstelefonen, brukes for å få oversikt over demografiske data, tallfeste brukergrupper, og som et faglig grunnlag ved rapportering, forskning og videreutvikling av tjenestene. For å ivareta avvergelsesplikten som vi er underlagt, blir IP-adresse lagret ved bruk av chat. I tilfeller der vi må melde fra om fare for liv og helse, er det Politiet som får utlevert IP-adressen.

Om man ønsker å få tilsendt svarbekreftelse eller benytte tjenesten “glemt passord”, kan man valgfritt registrere e-postadresse. Denne informasjonen er kryptert, og benyttes ikke til datainnsamling el.lign. Etter endt chat er det mulighet for å få tilsendt chatdialogen på mail. Dersom man gjør det vil e-post adressen bli lagret sammen med dialogen.

Innhenting av personopplysninger

Vi lagrer de personopplysninger oppgitt av deg i forbindelse med innmelding eller oppretting av bruker på «min side».
Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt våre ansatte i forbindelse med kontakt via chat og e-mail. Det vil også kunne lagres persondata som du selv har oppgitt over telefon i form av en logg.
Lov om elektronisk kommunikasjon krever at vi informerer våre besøkende om bruk av informasjonskapsler (cookies).

På Mental Helse sine hjemmesider brukes følgende informasjonskapsler:
Vi bruker Fathom Analytics for vår nettstedsanalyse, som ikke bruker informasjonskapsler og overholder GDPR, ePrivacy (inkludert PECR), COPPA og CCPA. Ved å bruke denne programvaren for nettstedanalyse behandles IP-adressen din kun en kort stund, og vi (som driver denne nettsiden) har ingen mulighet til å identifisere deg. I henhold til CCPA er din personlige informasjon avidentifisert.

Hensikten med at vi bruker denne programvaren er å forstå trafikken til nettstedet vårt på en mest mulig personvernvennlig måte, slik at vi kontinuerlig kan forbedre nettstedet og virksomheten vår. Det lovlige grunnlaget i henhold til GDPR er “f); der våre legitime interesser er å kontinuerlig forbedre vårt nettsted og vår virksomhet.” I henhold til forklaringen lagres ingen personopplysninger over tid.

Utlevering av opplysninger til tredjeparter
For å kunne oppfylle våre forpliktelser etter avtalen og/eller samtykket, utleveres nødvendige opplysninger til våre samarbeidspartnere. Vi har databehandleravtale med alle tredjepartsleverandører, i tråd med GDPR.

Lagring/sletting av personopplysninger

Vi lagrer personopplysningene dine hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for.
For eksempel vil personopplysninger som behandles på bakgrunn av ditt samtykke bli slettet dersom du trekker tilbake samtykket. Personopplysninger vi har om deg som er nødvendig for å oppfylle en avtale, for eksempel ved skattefradrag, slettes når avtalen og alle plikter er oppfylt, om ikke annet er avtalt. Du kan når som helst kontakte Mental Helse for å få slettet alle lagrede personopplysninger som angår deg.
All data som lagres i Hjelpetelefonen og Arbeidslivstelefonen er fullstendig anonymisert og gir oss ingen opplysninger som gjør at vi kan identifisere enkeltpersoner. Telefondata lagres i en kryptert skydatabase. Alder, kjønn og bostedsfylke og temaer i samtalene lagres anonymt og sikkert i statistikkprogrammet Questback. Papirutgaven av registreringene (vaktrapportene) benyttes ved rapportgiving i vaktskiftene. Legges deretter i låsbare kontainere, fraktes til ekstern makulering oppbevares også der i låsbare esker.

Anonyme meldinger i Sidetmedord.no lagres trygt i en kryptert skydatabase hos ekstern leverandør. I tillegg har hver bruker et personlig område med oversikt over egne meldinger, foruminnlegg samt venneliste og venneinnlegg. Det er ingen tidsbegrensning på lagring av innlegg, men den enkelte bruker kan når som helst selv slette dette og bytte passord. Ved ønske om å slette brukerprofil, må man sende en henvendelse via kontakt oss skjemaet, så vil brukerprofilen bli slettet innen 48 timer.

Rettigheter for den registrerte

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger.
Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

Du har følgende rettigheter:

 • Informasjon – Ytterligere informasjon om hvordan Mental Helse behandler og samler inn personopplysninger om deg
 • Innsyn – Fullt innsyn i all persondata Mental Helse har lagret om deg
 • Supplering – Legge til ekstra informasjon om din persondata dersom vi har mangler
 • Retting – Ved eventuelle feil i din persondata, vil vi rette på det
 • Sletting – Be om å få slettet all data Mental Helse ikke lenger har grunnlag for å beholde om deg

Sikkerhetstiltak

Svartjenestene er opptatt av å ha best mulig sikkerhet spesielt med tanke på mindreårige brukere. Det er derfor lagt inn flere ulike funksjoner i løsningen som skal sørge for dette. Blant annet: Anonymisering av telefonnummer, krav om å underskrive taushetserklæring for alle ansatte, oppbevaring av vaktrapporter i lukkede bokser frem til makulering. SSL sikkerhetssertifikat på hjemmesider, I Sidetmedord.no er det kryptert innlogging med Captcha, anonymisert brukerprofil, automatisk ordfilter som genererer varslinger til driftsansvarlig og egen varsleknapp for alle brukere som setter dem i kontakt med administrator (kan benyttes ved bl.a. uakseptabel adferd i forum og vennetjeneste). Politiets Røde knapp ligger også lett tilgjengelig på siden (lenke til Kripos tipsmottak).

Alle brukere ved forum og vennetjenesten er forpliktet til å følge de regler og retningslinjer som er beskrevet under vilkår: Les vilkår her.
Alle dialoger i forum og vennetjeneste blir dessuten daglig fulgt opp og moderert av ansatte gjennom hele døgnet. Administrator forbeholder seg retten til å fjerne, redigere eller avslutte en dialog/ brukerprofil ved brudd på regelverket.
Dersom det kommer frem informasjon om at en av våre innskrivere blir utsatt for eller planlegger straffbare handlinger, eller vi mener det er en reell trussel om drap/ selvdrap, har vi jfr. straffeloven av 1902 § 196 avvergingsplikt samt rett til å ta i bruk nødrettsparagrafen, jfr. straffeloven av 1902 § 47. I slike sammenhenger kan vi videreformidle IP adresser til Politiet, som i neste runde avgjør om det skal settes i gang sporing el. lign. på bakgrunn av innsamlede data, deriblant IP adresser.

Informasjonssikkerhet

Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll, samt ved kryptering av sensitive deler av avgitte opplysninger. Vi har databehandleravtale med alle våre samarbeidspartnere som er databehandlere på vegne av oss.

Kontaktinformasjon

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sendes skriftlig til:

post(a)mentalhelse.no