Aslaug Timland Dale

Aslaug Timland Dale

Aslaug er daglig leder ved Mental Helse svartjenester. Det inkluderer Hjelpetelefonen, Foreldresupport, Studenttelefonen, Arbeidslivstelefonen og skrivetjenesten Sidetmedord, inkludert døgnåpen chat.