Erik Fransson

Erik Fransson

Organisasjonsrådgiveren bidrar til organisasjonsutvikling gjennom å understøtte lokal aktivitet og å være en veileder for lokale tillitsvalgte.