Fredrik Thorsen Nordanger

Fredrik Thorsen Nordanger

Fredrik har ansvaret for daglig drift og videreutvikling av prosjektet, YAM, herunder rekruttere og veilede instruktører, kommunikasjon og koordinering med skoler, kommuner og fylker, samt budsjettansvar.