Hege Markussen

Hege Markussen

Hege har ansvar for lønnsutbetalinger, utbetalinger av reiseregninger og andre personalsaker. I tillegg jobber Hege med å registrere og behandle faktuarer, og hun er verneombud.