Jon Fabritius

Personalansvar for fagavdelingen i Mental Helse. Overordnet ansvar for avdelingens tiltak, prosjekter og arbeidsområder – Venn1, YAM, Headspace, Virksom Helse. Svarer på høringer, brukermedvirkningsbistand, DAM, forskning, pasientsikkerhet og psykisk helsetjenesterlle, samt faglige spørsmål fra pressen og andre.