Kenneth Pedersen

Kenneth er ansvarlig for personal, drift og utvikling av tjenestene, Sidetmedord og Arbeidslivtelefonen. Han er prosjektleder og driftsansvarlig for nettsiden Sidetmedord, samt ansvarlig for statistikk og analyse av svartjenestene.