Marthe Gjerde Larsen

Marthe Gjerde Larsen

Marthe er ansvarlig for daglig drift og videreutvikling av programmet Venn1, planlegging rent praktisk og økonomisk, og ansvar for nye og etablerte frivillige i Venn1. Stillingen i fagavdelingen innebærer også deltagelse i andre relevante prosjektgrupper og arbeidsoppgaver, som å være YAM-instruktør.

Aktuelle arbeidsoppgaver er kommunikasjon og planlegging med skoler og frivillige i forbindelse med skoleoppdrag. Lære opp nye frivillige og opprettholde kompetanse og erfaring hos aktive frivillige i programmet. Oppdatere materiell og holde programmet samfunnsaktuelt. Sørge for økonomisk støtte til drift av programmet og rapportere på årlig aktivitet.