Nanna Baldersheim

Nanna Baldersheim

Nanna er ansvarlig redaktør for MentaltPerspektiv.no, et redaksjonelt uavhengig nettmagasin om psykisk helse. Nanna er også ansvarlig redaktør for medlemsbladet som går ut til medlemmene fire ganger i året.