Sigrid Øyen Mull (i permisjon)

Sigrid er nestleder ved svartjenestene og stedfortreder for daglig leder. Teamleder for Hjelpetelefonen, Foreldresupport og Studenttelefonen. I tillegg er hun ansvarlig for personal, drift og utvikling av tjenestene.