Siri Bråtane

Siri er leder for organsasjonsrådgiverne i Mental Helse. Organisasjonsrådgiverne bidrar til organisasjonsutvikling gjennom å understøtte lokal aktivitet, samt å være en veileder for lokale tillitsvalgte.