Jentegjeng smiler og ler

Åpningstidene på Foreldresupport og Studenttelefonen reduseres

Som følge av reduserte tilskudd ved Mental Helse svartjenester innføres kortere åpningstid på to av våre tjenester. Fra 3. april reduseres åpningstidene på Foreldresupport og Studenttelefonen.

Nye åpningstider:
• Foreldresupport er åpen mellom kl. 15 – 07, hver dag (også helg)
• Studenttelefonen er åpen mellom kl. 18 – 02, hver dag (også helg)

Regjeringens omlegging til søknadsbasert ordning fører til kutt i den største og viktigste lavterskel hjelpetjenesten i Norge. Samtidig har regjeringen kuttet på poster som fremdeles er på statsbudsjettet: Foreldresupport og Studenttelefonen. I sum betyr det at Mental Helses svartjenester nå må omdisponere driften på alle tjenestene.

Les mer her

Åpningstidene på Foreldresupport og Studenttelefonen reduseres

– Vi må nå snu oss om og finne andre inntektskilder, samt omdisponere og legge om alle svartjenestene våre. Det er krevende, men det viktigste for oss er at vi skal jobbe for å være der for alle som trenger oss, sier generalsekretær, Linda Berg-Heggelund.

Åpningstidene på Studenttelefonen og Foreldresupport reduseres: Begge tjenester vil være åpent på kveldstid når pågangen er størst. Foreldresupport er nattåpent, mens Studenttelefonen stenger kl. 02.00, hver dag, fremfor kl. 06.00 som tidligere.

Mental Helse er en medlemsorganisasjon for mennesker med psykiske helseutfordringer, pårørende og andre interesserte. I 45 år har vi kjempet for økt åpenhet, forebygging av psykiske helseutfordringer og et bedre helsetilbud. Vi er en organisasjon for alle, uansett seksuell orientering, funksjonsevne, etnisitet og kulturell bakgrunn.