Forsker på selvmordsforebygging i skolen for første gang i Norge

Elever som har fått denne undervisningen oppgir 50 % færre selvmordsforsøk og -tanker. Skoleprogrammet reduserer også nye tilfeller av depresjoner med 30 prosent, viser europeisk studie. Nå gjennomføres tilsvarende forskning for første gang i 24 skoleklasser i Norge.

Halvparten av unge med store psykiske vansker søker ikke hjelp, viser en ny rapport fra Mental Helse. Gjennom YAM-programmet får elevene verktøy for å møte utfordringer, økt kunnskap om psykisk helse og informasjon om hjelp. Nasjonalt forum for forebygging av selvmord anbefaler at YAM tilbys alle elever på 10. trinn, eller VG1.

– Selvmord er den vanligste dødsårsaken blant unge under 30 år, og halvparten av psykiske lidelser starter allerede i tenårene. Skolen er derfor en viktig arena for forebygging av psykisk uhelse, sier Fredrik Nordanger, prosjektkoordinator for YAM (Youth Aware of Mental Health), i Mental Helse.

Siden oppstart i 2020 har nesten 1800 elever fått undervisningen, med gode resultater:

– Skolene forteller om bedre klassemiljø og mer åpenhet. Undervisningen har dokumentert effekt i ti EU-land, og vi venter nå spent på resultatet fra egen studie, sier Nordanger.

– Viktig å snakke om hvordan man har det, mener klassekameratene Alexander Ambrahamsen Nese og Aron Orstad Friestad (Foto: Maren Ege Tjoflåt / Rogaland Fylkeskommune)

– Mye bedre å snakke om problemene

24 klasser på Bryne videregående skole i Rogaland har, fra januar til mars, deltatt i Norges første studie på selvmordsforebyggende undervisning i skolen. – Jeg syns det er kjekt at Rogaland er valgt ut som pilot. Fordelen med å være pilot er å få rask kjennskap til den nyeste forskningen og erfaringen. Det er også ganske lærerikt å være med. Nå håper vi forskningen viser like stor effekt hos oss, som det har vist seg å være internasjonalt, sier rektor på Bryne VGS, Ingunn Folgerø.

Elevene vil løpet av 12 måneder svare på samme undersøkelsen tre ganger for å kartlegge resultatet av undervisningen. En kontrollgruppe ved Dalane VGS vil gjennomgå samme undersøkelse.

– Undervisningen var bra. Vi lærte om hvordan andre har det og alt du kan gjøre for å hjelpe, sier elev på Bryne vgs., Aron Orstad Friestad.

– Mange syns kanskje det er skremmende å gå til kompiser for å spørre etter hjelp. Jeg tror undervisningen til YAM vil gjøre at flere blir mer åpne, legger klassekamerat, Alexander Abrahamsen Nese, til.

– Det er mye bedre å snakke med venner om problemene sine, enn å holde de for seg selv, sier Aron.

Rektor ved Bryne VGS, Ingunn Folgerø. (Foto: Maren Ege Tjoflåt / Rogaland fylkeskommune)

Forebygging i skolen kan redde liv

Hver femte ungdom har ganske eller svært dårlig psykisk helse, ifølge Mental Helses ferske rapport, utført av Opinion.

– Rundt 80 prosent av oss vil oppleve en form for psykisk uhelse i løpet av livet, mange med symptomstart i tenårene. Hvis vi tar tak i utfordringene når de fremdeles er «små», kan vi hindre at det får vokse seg så stort at det påfører mennesker unødvendig lidelse og samfunnet enorme kostnader, sier Nordanger.

658 mennesker tok sitt eget liv i fjor. Til sammenligning omkom 118 mennesker i trafikken.

– Skal vi nå målet fra regjeringens handlingsplan mot selvmord, «Ingen å miste», må vi komme i gang nå. Tid er ikke bare penger, tid koster i denne sammenhengen også liv, sier Nordanger.

Forskningen ved Bryne VGS gjennomføres av et team fra Stavanger Universitetssykehus og Jæren DPS, på oppdrag fra Rogaland Fylkeskommune og Mental Helse.

Les mer om den europeiske studien, publisert i The Lancet.

Fredrik T. Nordanger, prosjektkoordinator i YAM.
Fredrik Nordanger, prosjektleder for YAM. (Foto: Emilie Gjengedal Vatnøy / Mental Helse)

Dette er YAM

  • YAM, Youth Aware of Mental Health, er et helsefremmende og preventivt undervisningsprogram for psykisk helse blant unge, driftet av Mental Helse.
  • Det koster ca. 100 millioner i året å tilby alle VG1-elever YAM-undervisning. Til sammenligning koster veisikring i trafikken 70 milliarder årlig.
  • Programmet bygger på internasjonal forskning, utviklet av Karolinska instituttet i Stockholm og Columbia University, New York, USA.
  • Målgruppen er skoleelever i alderen 13-17 år.
  • YAM gjennomføres i klassen over fem timer (2+2+1) i løpet av tre uker, av sertifiserte instruktører.
  • Europeisk studie på 11.000 elever viser en halvering av selvmordstanker og -handlinger, 12 måneder etter undervisningen.
  • YAM er som eneste ungdomstiltak trukket frem av Nasjonalt forum for forebygging av selvmord fra regjerningens handlingsplan for forebygging av selvmord («Ingen å miste»)

Kontakt:
Fredrik Nordanger, prosjektkoordinator YAM
Tlf: 973 28 945

Kristin Bergersen, kommunikasjonssjef Mental Helse
Tlf: 975 23 111