Grieg Foundation støtter YAM

Mental Helse setter utrolig stor pris på at Grieg Foundation ser verdien og støtter YAM. – Samarbeidet med Grieg Foundation sørger for at nesten 100 skoleklasser får YAM de kommende tre årene, viser prosjektkoordinator Fredrik Nordanger til.

Mental Helse har fått 760 000 per år i tre år, totalt 2.28 millioner kroner totalt, fra Grieg Foundation som støtter YAM.

Gjennom YAM lærer elevene om psykisk helse og hvordan de kan håndtere vanskelige hverdagssituasjoner. I regjeringens nullvisjon for selvmord fremheves YAM som et tiltak i skolen ssom har vist god selvmordsforebyggende effekt, og flere instanser anbefaler at alle elever i videregående skole får tilbud om programmet.

– Grieg Foundation satser spesielt på prosjekter som skal forebygge ungt utenforskap. YAM er et kunnskapsbasert helsefremmende skoleprogram som gir ungdom verktøy som kan brukes til å håndtere vanskelige hverdagssituasjoner. Programmet virker, og vi håper at norske skoleungdommer vil oppleve det som nyttig. Vi må sammen finne gode måter å hjelpe hverandre å håndtere hverdagen. Alle trenger noen. Vi trenger alle, sier Ingvild Hestad, CEO Grieg Foundation.

– Mental Helse har fått gode tilbakemeldinger fra skolene som har fått YAM-undervisning, der blant annet et bedre klassemiljø og mer åpenhet har blitt fremhevet som positive effekter etter undervisningen, forteller Nordanger.

Undervisningen foregår over fem timer, fordelt på tre uker.

– Ifølge en studie blant 11.000 skoleelever i ti EU-land, var selvmordstanker og selvmordshandlinger halvert ett år etter fullført undervisning, viser Nordanger til.

Fredrik T. Nordanger, prosjektkoordinator i YAM.
Fredrik Nordanger, prosjektkoordinator YAM.