H.K.H. Kronprinsessen til Mental Helse-konferansen 2023

Mental Helse får kongelig besøk på Mental Helse konferansen, 9. mars. H.K.H Kronprinsesse Mette-Marit deltar på konferansen som finner sted på Quality Airport Hotel Gardermoen.

H.K.H Kronprinsessen har i flere år vist et stort engasjement for barn og unges psykiske helse, og Mental Helse er svært takknemlige for at vi får besøk på årets konferanse.

– Vi synes det er veldig hyggelig at H.K.H. Kronprinsessen vil være sammen med oss og gleder oss til å ønske henne hjertelig velkommen, sier generalsekretær i Mental Helse, Linda Berg Heggelund.

Kronprinsessen vil bli møtt av ordfører i Ullensaker kommune, Eyvind Jørgensen Schumacher, og politistasjonssjef Karl-Vidar Solberg når hun ankommer hotellet.
Deretter venter blomsteroverrekkelse ved Inger Elisabeth Klokkeråsen, som er aktiv i skoleprogrammet Venn1, sammen med generalsekretær Linda Berg-Heggelund og landsleder Ole-Marius Minde Johnsen.

Konferansen finner sted på Gardermoen, men blir også sendt direkte her.

Les også: Mental Helse konferansen 2023 formidler håp

Ungdom og psykisk helse

Tema for årets konferanse er ungdom og psykisk helse, med hovedspørsmålet: Hvordan skape håp når det er vanskelig å se for seg en fremtid?

Pandemi, krig og klimakrise. Etter to år i unntakstilstand, går vi nok en usikker og utfordrende tid i møte. Hva har dette å si for våre ungdommer? Hva gjør det med den psykiske helsen deres? Hvordan håndterer de hverdagens press og stress, og hvordan kan vi skape en god hverdag når det er vanskelig å se for seg en fremtid?

Vi ser en klar sammenheng mellom bruk av sosiale medier og psykisk uhelse. Samtidig må vi erkjenne at sosiale medier må være en del av løsningen, dersom vi skal nå frem til ungdom.

Mange ungdommer kjenner på press i hverdagen, på mange nivåer og arenaer. Ytre, indre, sosialt, skole, utdanning, kropp og utseende. Hvordan kan vi formidle håp i dette bildet?

Dette er noen av problemstillingene som kan bli drøftet på Mental Helse-konferansen 2023 – en konferanse om ungdom og press i dagens samfunn.

Gjester og program

Konferansier:
Lars Berrum, komiker og programleder

Foredragsholdere:
Arne Holte, psykolog og professor i helsepsykologi
Sofie Frøysa, oredragsholder og komiker
Selma Moren, kommentator og journalist i Ung-debatt i VG

Panelsamtale:
Gisle Agledahl, journalist, programleder og styreleder for Stiftelsen INSJ
Per Arthur Andersen, helsesykepleier kjent som “Helsebror”
Sabina Majaliwa, ambassadør for Mental Helse Hjelpetelefonen
Ole Johannes Ferkingstad, frivillig i Mental Helses Venn1-program

Mental Helses programmer og tilbud:
Marthe Gjerde Larsen, prosjektkoordinator for Venn1
Fredrik T. Nordanger, prosjektkoordinator for YAM
Kenneth Pedersen, teamleder for Sidetmedord.no
Tom Guldberg, prosjektleder for Headspace Norge

H.K.H. Kronprinsessen deltar på Mental Helse-konferansen 2023.

Konferansen streames via Facebook (se lenke lenger oppe).

For spørsmål om konferansen kontakt Siri Bråtane, e-post: brata@mentalhelse.no

Velkommen til en konferanse om ungdom og press i dagens samfunn!