Halvparten av unge med psykiske helseutfordringer søker ikke hjelp

En av fem unge mellom 12 og 20 år sier de har få eller ingen venner. Nesten en av ti har selvmordstanker, viser en fersk rapport laget av Opinion på oppdrag fra Mental Helse.

I løpet av et år melder hver femte ungdom om svært eller ganske dårlig psykisk helse, og mer enn hver fjerde bekrefter å ha kjent på angst- eller depresjonssymptomer. Nesten en av tre er bekymret for egen psykisk helse.

– Dette er alvorlig. Vi ser også fra rapporten at halvparten av de som har store psykiske helseutfordringer ikke søker hjelp, verken hos foreldre, venner, på skolen eller i helsevesenet. Derfor er det så ekstremt viktig at vi får kommet inn i klasserommene for å fange opp de som ikke søker hjelp. Vi må jobbe for økt åpenhet og forebygging av psykisk uhelse blant unge, sier Linda Berg-Heggelund, generalsekretær i Mental Helse.

Les også: Mental Helse konferansen formidler håp for fremtiden

Viktige funn fra rapporten:

  • Halvparten av de som har store psykiske helseutfordringer søker ikke hjelp
  • Nesten 1 av 10 har selvmordstanker
  • 1 av 3 er bekymret for egen psykiske helse
  • Nesten 1 av 3 har ikke tillit til influensere de følger
  • 1 av 5 har følt på press på grunn av noe en influenser har postet
Ny rapport om unges psykiske helse viser interessante funn om bruk av sosiale medier, ensomhet, psykisk uhelse og bekymringer ungdom har. (Foto: Unsplash)

Flere har få eller ingen venner

Nesten hver tiende ungdom har ingen å dele tiden i undervisningspauser med, og hver femte elev gruer seg til å gå på skolen. Tre av ti opplever mobbing i en aller annen form. Halvparten av unge med psykiske helseutfordringer søker ikke hjelp.

– Dette er vonde resultater som fortjener oppmerksomhet. Vi ser også at sosiale medier forsterker ensomhet og utenforskap. Det ser ut som at alle har det gøy med venner hele tiden, men slik er jo ikke virkeligheten. Ungdommene sier det selv. Sosiale medier skaper forventninger til hvordan livene deres bør se ut, mens virkeligheten er en helt annen, sier Berg-Heggelund.

Ensomhet kan føre til psykisk uhelse, og er tett knyttet opp til psykiske lidelser, somatisk sykdom, rusbruk og selvmord.

– Det er mulig å komme seg ut av ensomheten. Første steg er å snakke om det, understreker Berg-Heggelund.

En bekymret generasjon?

Over halvparten, 56 prosent, forteller at de i stor grad bekymrer seg for skole og studier. Blant disse er det flere unge som svarer at de er redde for å ikke få jobben de ønsker seg.

Rapporten viser også at en av tre unge bekymrer seg for eget stressnivå, samt at så mange som 39 prosent av unge i alderen 12-14 år er bekymret for krig og uro i verden. Unge kvinner bekymrer seg i vesentlig grad mer enn unge menn.

Forebyggende tiltak som virker

Halvparten av unge med psykiske helseutfordringer søker ikke hjelp: Den nye rapporten om unges psykiske helse, «Hvordan har du det – egentlig?», utført av Opinion for Mental Helse, er et godt kunnskapsgrunnlag for videre forskning og forebygging av psykisk uhelse.

– Vi må inn i klasserommet, tilby skoleprogrammer innen psykisk helse, skape møteplasser utenfor skolen og legge til rette for tiltak som faktisk virker. Vi må normalisere psykisk helse og gi ungdom verktøyene for å snakke om utfordringene, sier Berg-Heggelund.

Det er viktig å understreke at ungdom flest har god psykisk helse. 84 prosent av de som svarer på undersøkelsen har det gøy sammen med andre, og halvparten ser faktisk positivt på fremtiden.

– Det er et svært godt resultat. Men, det er en vesentlig del som strever med alvorlige utfordringer, og vi kan ikke overse disse selv om majoriteten har det bra. Det finnes ingen bedre investering enn å investere i barn og ungdom, avslutter Berg-Heggelund.

Rapporten lanserer på Mental Helse konferansen, 9. mars, som finner sted på Quality Airport Hotel Gardermoen.