Foto: Mental Helse Moss og omegn

Verdensdagen med Angstringen og Moss kommune

Mental Helse Moss og omegn inviterte inn til et spennende arrangement med felles vandring, appeller og en personlig historie, i samarbeid med Angstringen og kommunen, på Verdensdagen for psykisk helse, 10. oktober.

Angstringen og Moss på Verdensdagen:

I anledning Verdensdagen for psykisk helse, som går av stabelen i uke 39-42 hvert år, ønsker vi å trekke frem noen av markeringene blant lokallagene i Mental Helse. Roshild Anette Solfjell i Mental Helse Moss og omegn forteller her om årets arrangement:

– Arrangementet i samarbeid med kommunen og Angstringen er på ettermiddagen og er et todelt arrangement. En del av arrangementet består i at alle som ønsker å være med vandrer sammen fra ett sted i kommunen til der arrangementet avholdes. Denne vandringen skjer i regi av kommunen, forteller hun, og fortsetter:

– Vi holder så et felles arrangement med tre korte appeller av henholdsvis Kommuneoverlege, leder for mental helse Moss og omegn og en personlig historie fra en innbygger.

Les også: Inkluderende familiedag og foredrag i Sauda på Verdensdagen

På arrangementet, med Moss og Angstringen på Verdensdagen, ble det servert pizza og delt ut gaveposer. Det ble et vellykket arrangement og flere bilder fra arrangementet ligger på lagets Facebook-profil.

På formiddagen, 10. oktober, var det også en markering i Våler kommune, med bålpannekos og grilling.

Mental Helse Moss og omegn, Angstringen og kommunen inviterte til arrangement med appeller, pizza og flotte gaveposer. (Foto: Mental Helse moss og omegn)

– Alle trenger å høre til

– Hvorfor markerer dere verdensdagen, hva ønsker dere å oppnå?

– Å ha en verdensdag for psykisk helse er en fin anledning til å sette psykisk helse i fokus. Vi ønsker økt fokus på psykisk helse. Vi vil jobbe for mindre stigma og tabuer gjennom synlighet og åpenhet.

– Hvordan bruker dere årets tema i markeringen?

– Vi kom sent ut med tanke på utstyrspakke der årets tema blir skikkelig frontet, men det stopper ikke oss. Alle trenger å høre til et sted, trenger noen å være sammen med – om ikke hele tiden så i alle fall fra tid til annen, sier Roshild og utdyper:

– For arrangementet i Moss er en felles vandring over flere kilometer noe som løfter fram tema det å ha noen å være sammen med. I denne vandringen kan alle kan være med. Uavhengig av fysisk tilstand, mental tilstand, yrkesstatus, sportslighet, offentlig eller privat, arbeidsledig, og så videre. Vandringen er for alle og ledes av kommuneoverlegene. I Våler har man lagt fokus på fellesskap rundt bålpanna, både ved å være sammen og ved å lage mat sammen – som historisk sett er forbundet med relasjoner.

– Hva er deres beste råd for å motvirke ensomhet og utenforskap?

– Fokus på og åpenhet rundt tema ensomhet og utenforskap er en absolutt begynnelse. For å kunne motvirke og gjøre noe med disse utfordringene, trenger vi å kjenne til de – for å kjenne til de trenger vi å snakke om de. Dette er noe som kan, og må, starte tidlig. Vi trenger også å legge til rette for hvordan vi snakker om disse tingene til de minste rundt oss.

Angstringen og Moss er godt fornøyde med arrangementet på Verdensdagen for psykisk helse.