Kampanje selvmordsforebygging rettet mot menn.

Mental Helse konferansen satte søkelyset på selvmord blant menn

Selvmordsforebygging med særlig fokus på menn var tema på årets Mental Helse-konferanse som gikk av stabelen 5. mars i Gamle Logen i Oslo. 300 deltakere fikk høre sterke historier fra enkeltmennesker, og fikk innsikt fra fagfolk innenfor psykisk helse.

Publisert: 6. mars 2020

Claus Lundekvam, tidligere landslagsspiller i fotball og den nordmannen med flest kamper i Premier League, snakket om sine problemer med rus og alkohol. I dag bruker han sin egen erfaring i jobben som aktivitetsveileder i Psykiatrialliansen.

Konferansen satte søkelyset på selvmord blant menn:

– Vi i Mental Helse tror på åpenhet, sa Jill Arild, landsleder i Mental Helse, i sin velkomsttale.

– Hva slags offentlige tjenestetilbud finnes der ute? Det må få konsekvenser at vi oppfordrer til å søke en hjelp som kanskje ikke er der. De som søker hjelp blir fortvilet når de forstår hvor lang ventetiden er. Dette må ansvarlige politikere ta inn over seg, poengterte hun og ga ordet til statssekretær Helse- og omsorgsdepartementet, Frøydis Høyem.

Les også: Mental Helse konferansen formidler håp for fremtiden

Statssekretær Frøydis Høyem i Helse- og omsorgsdepartementet og landsleder i Mental Helse Jill Arild åpnet Mental Helse konferansen 2020.

Høyem berømmet Mental Helse for valg av tema, og vektla betydningen av å trygge folk til å kunne stå i det livet de lever.


– Vi må lære å tåle motgang, vi må lære at vi er gode nok som vi er, og vi må lære å håndtere vonde tanker og kjenne til de tilbudene som finnes. Samtidig er det viktig å vite at vi ikke er alene, og det gjelder ikke minst menn.

#StrongNotSilent

På konferansen ble kampanjen #StrongNotSilent lansert, en kampanje som Mental Helse og Torp&Co Klinikken står bak.


– Hver uke tar mer enn ni menn sitt eget liv i Norge. Flertallet av disse mennene har ikke vært i kontakt med hjelpeapparatet. Vi kan ikke sitte stille å se på en slik utvikling. Derfor samarbeider Mental Helse og Torp&Co Klinikken om #StrongNotSilent-kampanjen, sa Linda Berg-Heggelund, generalsekretær i Mental Helse.

Christian Torp er leder av en klinikk som tilbyr behandling av muskler og ledd.
– Jeg har opplevd menn som knekker sammen på benken, som ikke orker mer av stresset og den indre uroen, menn som lider i stillhet. Det toppet seg, da jeg opplevde at en fortalte at han ville avslutte livet.


Opplevelsen førte til et ønske om å skape et helseengasjement utenom klinikken.
-Vi ville vise at vi bryr oss, og tok initiativet til kampanjen sammen med Mental Helse. Det er en selvmordsforebyggende kampanje. Målet er å få flere menn til å snakke om selvmord og selvmordstanker. Samtale kan fjerne tabu og skam, slik at veien for å oppsøke hjelp blir kortere. Åpenhet fremmer håp.


– Vi må ha politisk handling nå, konstaterte Berg-Heggelund og viste til regjeringens handlingsplan om selvmordsforebygging.


– Den har vi nå ventet på i tre år!

Kampanjen har egen nettside: strongnotsilent.no

Det er også laget en film i tilknytning til kampanjen.
https://player.vimeo.com/video/395484047

Prestasjon og sårbarhet

Forsker og psykolog Mette Lyberg Rasmussen satte søkelyset på selvmord hos tilsynelatende velfungerende unge menn, på konferansen. Hun har intervjuet mødre, fedre, søsken, venner og tidligere kjærester til unge menn som plutselig har tatt livet sitt uten å ha vært i kontakt med psykisk helsevern eller gjort selvmordsforsøk tidligere.

Forsker og psykolog Mette Lyberg Rasmussen gikk gjennom sin studie på tilsynelatende velfungerende unge menn og selvmord.

Studien avdekket en særlig sårbarhet når det gjaldt betydningen av prestasjon. Selvmordene knyttes til hvordan de unge mennene opplevde seg som mislykket og avvist når de ikke lyktes i å leve opp til de målene de hadde satt seg i møte med voksenlivet.


Rasmussen forteller at de etterlatte etterlyste kunnskap, både hos helsepersonell og befolkningen generelt, om selvmord hos mennesker med høy mestringsevne og som ikke viser tegn på alvorlig psykisk lidelse.

Vil ha fleksible tilbud

Fredrik Walby, spesialist i klinisk voksenpsykologi og forsker ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning- og forebygging (NSSF) har i mange år vært aktiv i selvmordsforebygging på nasjonalt nivå. Under konferansen satte han søkelyset på selvmord blant menn:


– Skal vi gjøre noe med selvmordsproblematikken, må kunnskapen om psykiske problemer og selvmord økes. Vi må forebygge tidlig, derfor er det veldig gledelig med et program som YAM i skolen, sa Walby.


Han viste til European Alliance Against Depression som arbeider for å gi økt kunnskap til befolkningen og helsetjenesten. Arbeidet har resultert i en reduksjon av selvmord og selvmordsatferd i mange europeiske land. Alliansen tilbyr også et nettbasert verktøy. Walby tror at et slikt tilbud vil være av det gode fordi det gir menn flere valgmuligheter når det gjelder å tilegne seg kunnskap og få hjelp.

YAM i skolen

Veronica Pedersen, prosjektkoordinator i Mental Helse, presenterte ungdomsskoleprogrammet YAM (Youth Aware of Mental Health) for konferansedeltakerne. YAM gjennomføres som klasseromsundervisning hvor elevene får prøve seg i diskusjoner og rollespill samt reflektere over hvordan de kan hjelpe seg selv og andre når de går igjennom vanskelig perioder.

Undervisningen holdes av sertifiserte instruktører som har gjennomgått et opplæringsprogram utviklet av Karolinska instituttet i Stockholm og University of Colombia. Programmet er tilpasset norske forhold i regi av Mental Helse.

Det er håp

Nestemann ut var Jostein Pedersen, norsk journalist, programleder og forfatter. På konferansen fortalte han sin historie om å leve med psykisk sykdom og selvmordsforsøk. Han har skrevet boka Nesten som omhandler depresjon og selvmord, men med et humoristiske perspektiv har den blitt en hyllest til livet.

Tidligere NRK-profil Jostein Pedersen fortalte sin historie om å leve med psykisk sykdom og selvmordsforsøk.

– Etter år med depresjoner, mislyktes jeg i å ta mitt eget liv. Da er det ikke måte på hvor deprimert man blir! Men jeg ble på nytt glad i livet, og innså at jeg kanskje ikke var så verst allikevel. Det var håp for meg også.

Sårbar selvfølelse

Bjørg Aftret er journalist og forfatter, og har sammen med psykologspesialist og forsker Gudrun Dieserud utgitt boka Om jeg hadde visst … Historien om et selvmord. Den handler om Aftrets ektefelle, Knut Erik Holm, en suksessrik utenrikssjef i NRK som opplever en livskrise.

På konferansen fortalte Aftret om hvordan ektemannen ga uttrykk for at psykiske problemer nærmest er uforenlig med en mannsrolle hvor selvkontroll, selvbeherskelse og handlekraft er det som gjelder, og hvordan en slik oppfatning kan være en av årsakene til at menn gir opp livet. Gudrun Dieserud snakket om elementer i utviklingen av personlighetstrekk som er med på å forklare selvmord.

Sentralt i dette bildet er en selvfølelse som er basert på å beherske ulike problemer knyttet til oppveksten, uten tilstrekkelig åpenhet og nærhet fra voksne. For noen menn blir selvfølelsen i for stor grad sårbar for det som oppleves som nederlag.

Tenne et håp

Kent Aune, musiker og skribent, snakket engasjert om sin egen historie med rus og psykiske helseutfordringer. Boka Uten filter går snart i trykken.
– Jeg har vært alkoholiker i 25 år, og jeg er fremdeles alkoholiker.
Aune fortalt om eget liv som rusmisbruker, og hvordan det har vært preget av angst og psykiske helseutfordringer.
– Jeg ønsker å hjelpe andre med min åpenhet. Kanskje kan min historie være til nytte for dem som havner i samme fortvilte situasjon, tenne et håp og gi livet en ny sjanse.

En kamp til

Claus Lundekvam er tidligere fotballproff og forfatter av bok En kamp til. I boka belyser han tilværelsen etter endt fotballkarriere, en hverdag bestående av rus og alkohol. I dag arbeider han som aktivitetsveileder i Psykiatrialliansen, en institusjon som aktiviserer mennesker som sliter i hverdagen med rus og/eller psykiske problemer.

Panelsamtale

Konferansier Solveig Kloppen ledet forsamlingen trygt gjennom dagen, som ble avsluttet med en panelsamtale. Deltakere var president i Norges Røde Kors, Robert Mood, psykiater Anne Kristine Bergem, leder i MH Trøndelag, Veronica Kjesbu, veileder på Hjelpetelefonen, Vidar Torbjørnsen, og spesialist og forsker Fredrik Walby. (Panelsamtalen er streamet og er å finne på Facebooksiden til Mental Helse.)

Gjennom hele konferansen ble det satt søkelyset på selvmord blant menn.

Solveig Kloppen ledet konferansen gjennom dagen og delte sin egen historie om sin søsters selvmord.
Solveig Kloppen ledet panelsamtalen om menn og selvmord. Anne Kristine Bergem, Robert Mood, Veronica Kjesbu, Vidar Torbjørnsen, og Fredrik Walby deltok med ulike perspektiver og erfaringer. (f.v.)