Mental Helse på Oslo Pride 2023.

Mental Helse på Oslo Pride

Mental Helse deltar på Oslo Pride, 26. – 29. juni, med stand og panelsamtale i Pride House. Vi deltar også i paraden og alle er velkomne til å gå under vår fane #psyktstolt.

Det er andre gang vi deltar på Oslo Pride, som finner sted siste uken i juni. Vi håper du vil besøke vår stand, høre panelsamtalen om transpersoners utfordringer og gå sammen med oss i lørdagens parade. Her er alt du trenger å vite:

Møt oss på stand

Vi står på stand i Sofienbergparken fra onsdag til lørdag, fra kl. 15.00 til 21.00. Kom innom, slå av en prat og lær mer om vårt arbeid. Her får du også:

 • Fargerikt merch!
 • Tilbud på medlemskap!
 • Mulighet til å prøve ertespill og vinne premier!
 • En sjanse til å kjøpe vår Pride-skjorte! (Den kan også kjøpes her)
Landsleder Ole-Marius Minde Johnsen og frivillige fra Mental Helse Oslo på Oslo Pride i 2023.

Gå i paraden lørdag

Vil du gå sammen med våre ansatte, medlemmer og frivillige i paraden lørdag, kl. 13.00?

Alle er velkomne til å gå under vår fane #psyktstolt! Det er bare å møte frem. Se etter denne fanen:

Panelsamtale i Pride House

Mental Helse har gleden av å presentere Jan Elisabeth Lindvik og Daisy Sælen Hafstad, forfatterne av boken «Mine damer og herrer og alt midt imellom».

De vil innlede arrangementet med oppsummeringer og erfaringer fra arbeidet med å skrive boken.

Deretter vil det bli en panelsamtale rundt utfordringer og muligheter transpersoner står overfor i samfunnet generelt og helsetjenestene spesielt.

Hvordan kan Mental Helse bidra og være en støttespiller og tilrettelegger for bedre psykisk helse?

Mental Helses utgangspunkt er at mennesker må møtes med respekt og aksept, slik at man kan leve et meningsfylt og verdig liv. Det handler om grunnleggende menneskerettigheter.

Men det handler også om psykisk helse, og statistikken er mørk..

 • Én av tre transpersoner har forsøkt å ta sitt eget liv 
 • Skeive skårer dårligere på indikatorer om livskvalitet enn resten av befolkningen. 
 • Halvparten av norske transpersoner forteller at de har blitt trakassert  
 • Transpersoner har oftere psykiske helseutfordringer og skader seg oftere enn andre skeive 
  (Tall fra Bufdir-rapport (2021) og SSBs levekårsundersøkelse 2020

Vi tror på en konstruktiv og opplysende dialog. Gjennom dialog kan mennesker utvikle respekt og aksept for hverandre og hverandres ståsted.

Panelet består av: 
Lene Løvdal (Egalia) 
James Dickson (PKI) 
Alexander Daniel Johansen (Mental Helse) 
Ole-Marius Minde Johnsen (lMental Helse) 

Spørsmålene vi vil forsøke å samtale om:

 • Er åpenhet et gode? Hvordan kan vi sammen skape mer åpenhet og rive ned barrierer? Hva kan vi bruke åpenheten til?
 • Hvordan kan helsevesenet møte transpersoner på en bedre måte?
 • Snakker aktørene med ulikt språk? Helsevesenet snakker om helse, mens transpersoner snakker om menneskerettigheter.
 • Hvordan kan vi i det skeive miljøet bidra til bedre psykisk helse hos transpersoner?

Velkommen til en spennende samtale onsdag, 26. juni, kl. 16!