Regionsamling for vest/midt/nord

Den 23.-24. mai var det regionsamling på Gardermoen for Mental Helse Rogaland, Vestland, Møre og Romsdal, Trøndelag, Nordland og Troms og Finnmark. I tillegg var organisasjonsrådgiver, Rune Mikkelvik, med på samlingen.

Dette var første samling der også region Vest deltok. Det ble en hyggelig samling med både de som hadde vært med på flere samlinger, og de som var med for første gang. Det ble blant annet erfaringsutveksling, workshop og strategisk arbeid.

Samlingen startet med en runde fra de ulike fylkeslagene, der de kunne informere om det som var aktuelt i fylkene. Deretter holdt Merethe Saga Lønnum, fylkesleder i Mental Helse Troms og Finnmark, et innlegg om hennes erfaringer fra brukermedvirkning i Universitetssykehuset Nord-Norge. Det ble også et innlegg om regional brukermedvirkning fra Møre og Romsdal fra Audun Gautvik. Han kunne blant annet fortelle at det var en dreining mot dagopphold og poliklinikk, samt økt bruk av digitale verktøy som supplement for å flytte tjenestene nærmere hjemmet.

Jørn fra Mental Helse Oslo forteller om Funkis.

På fredag startet samlingen med et innlegg fra Fredrik Nordanger, prosjektkoordinator for YAM i Mental Helse. Han kom med en statusoppdatering på YAM siden forrige samling. Deretter tok Jørn Rosland turen fra Mental Helse Oslo for å fortelle om hvordan de jobbet med Funkis. Han kom med nyttige tips til fylkeslagene. I tillegg kom landsleder Ole Marius Minde Johnsen på besøk.

Etter lunsj var det innlegg fra Siri Bråtane om brukermedvirkning i Mental Helse. Brukermedvirkning og systematisering av både kunnskap og ressurser, er et viktig prosjekt for Mental Helse. Det ble også gruppearbeid rundt innspillene på brukermedvirkning, som kom på forrige ledermøte.

Siri Bråtane holder innlegg om brukermedvirkning i Mental Helse