28
nov

Valgkomitèens arbeid

28. november 2023

Organisasjonsrådgiverne inviterer til kurs i valgkomiteens arbeid. 

Kurset vil blant annet inneholde følgende tema:

•Status

•Forankring i vedtektene

•Arbeidet i en valgkomite

•Styrets ansvar

•Dialog / spørsmål