22
okt
22
okt

Verdensdagen for psykisk helse

Årets kampanje av Verdensdagen for psykisk helse oppfordrer til å gjøre våre viktigste møteplasser mer inkluderende. Kampanjen markeres av tusenvis av kommuner, skoler, arbeidsplasser, organisasjoner og enkeltpersoner fra hele landet mellom uke 39-42 hvert år. Årets kampanje starter 25. september! Vi trenger å høre til. #lagplass

22. oktober 2023
22. oktober 2023
Hele Norge

Bli med å markere Norges største befolkningskampanje for psykisk helse!

Målet med den nasjonale kampanjen er å øke kunnskap, forståelse og åpenhet om hva som styrker og svekker den psykisk helsa, og mobilisere til varige tiltak.

En av fem i Norge opplever diskriminering på bakgrunn av sykdom, kjønn, alder, etnisk opprinnelse eller seksuell identitet. Er arbeidslivet, skolen, idrettslaget, nabolaget og vennegjengen blitt arenaer kun for de som passer inn i malen?

Sosial støtte kan redde liv, særlig i urolige tider. Vi har alle et ansvar for å lage plass til flere.