Foreldresupport

Foreldresupport er en døgnåpen telefon- og chattetjeneste for omsorgspersoner som trenger hjelp, veiledning eller har behov for å lufte tankene sine med noen.

116 123 (tast 2)

Foreldrerollen kan by på mange små og store bekymringer og utfordringer, både før og etter fødsel. Du kan når som helst på døgnet ringe eller chatte med oss om ulike utfordringer i denne viktige perioden av livet. Du kan være anonym og vi har taushetsplikt.Foreldresupport er en del av Stine Sofie Foreldrepakke som er utarbeidet av Stine Sofies Stiftelse. Foreldrepakka er et informasjonsprogram for å styrke foreldrekompetansen. Foreldresupport er et samarbeidsprosjekt mellom Stine Sofies Stiftelse og Mental Helse Hjelpetelefonen.

Hvem er foreldresupport for

Alle som har et behov for å prate med noen i forbindelse med det å bli foreldre eller å være foreldre/omsorgsperson. Du kan være anonym og vi har taushethetsplikt.

Ved akutt fare for liv og helse og ved mistanke om mishandling, overgrep, eller omsorgssvikt overfor barn, har vi plikt til å melde fra i henhold til lovverk

Om oss

Ni ansatte veiledere fra Hjelpetelefonen med variert bakgrunn, skal betjene foreldresupport. Felles for alle, er et ønske om å gi støtte til foreldre/omsorgspersoner som trenger det. Vi har lang erfaring med telefonveiledning fra Hjelpetelefonen og dybdeopplæring i å kunne gi generelle veiledning og råd til å håndtere krevende situasjoner som småbarnsforeldre ofte står i.