Webinarer

På denne siden legger vi ut det vi har avholdt av webinarer for fylkes- og lokallag. Skroll deg nedover siden for å finne de ulike webinarene.

Oversikt

På denne siden finner du følgende webinarer:
Opplæring i bruk av nettsiden | Trygghet i styrene
| Likepersonsarbeid |Styrearbeid og sekretæroppgaver

Nettsidene

Trygghet i styrene

Likepersonsarbeid

Styrearbeid og sekretæroppgaver

Alphareg(regnskap)