Jeg vil varsle

Har du eller noen du kjenner opplevd eller oppdaget noe du tenker er viktig å si ifra om? Les mer om hva du kan varsle om hvordan du kan varsle.

Hva betyr det å varsle?

Å varsle betyr å si fra eller advare om kritikkverdige eller ulovlige hendelser eller handlinger. Når du varsler, håndteres informasjonen om saken konfidensielt så langt det lar seg gjøre. Det betyr at informasjonen holdes fortrolig, og at den ikke deles eller gjøres kjent for flere enn de som er med på å behandle eller veilede i saken.

Hva kan jeg varsle om?

Du kan varsle om kritikkverdige forhold og/eller forhold som strider mot regler og retningslinjer som gjelder for Mental Helse. Dersom du er misfornøyd med noe, er det ikke her du skal gi uttrykk for det. Ta det opp med den det gjelder, eventuelt styreleder eller organisasjonsrådgiver. Egne rutiner gjelder for ansatte,

Hvem kan varsle?

Frivillige, tillitsvalgte og øvrige som opplever kritikkverdige forhold i organisasjonen kan varsle. Den eller de det blir varslet på, må være tillitsvalgt, medlem eller frivillig i Mental Helse.

Hvordan varsler jeg?

Du finner link til varslingsskjemaet neders på siden.

Hva bør jeg ha med i varselet?

  • Hva har skjedd, hvem varsler du om.
  • Når, hvor og i hvilken sammenheng skjedde hendelsen(e)
  • Vær konkret. Om det er flere hendelser, beskriv dem separat og lag en tidslinje.
  • Har du dokumentasjon (bilder, sms, chat, film etc), send dette inn som vedlegg.
  • Vet du om andre som har vært vitne til det som har skjedd eller opplevd lignende hendelser, inkluder navn og kontaktinformasjon til dem.