Landsmøtet

Landsmøtet er Mental Helses høyeste myndighet og avholdes hvert annet år.