Bilde av salen på Mental Helses landsmøte 2022.

Styrer og utvalg

Mental Helse er bygd opp som en tradisjonell og demokratisk medlemsorganisasjon bestående av et landsmøte, sentralstyre, ledermøte og ulike utvalg og komiteer. På denne siden er en oversikt og kontaktinformasjonen til alle representanter. Protokoller og referater finnes også her.

Sentralstyret

Kontrollutvalget

Kontrollutvalget er Mental Helses uavhengige kontrollorgan og blir valgt på landsmøtet. Ingrid P. Løset er leder av utvalget, og hun har med seg Else Berit Helle, Iver Kåre Mjelve, John Arve Andresen og Jarle Jæger.

Ledermøtet

Ledermøtet er organisasjonens rådgivende organ mellom landsmøtene, som gir anbefalinger til sentralstyret på fagfeltene politikk og drift. Fylkeslederne i fylkene og sentralstyret møtes på ledermøtet, og kontaktinformasjonen til disse finner du over eller inne på hver enkelt fylkesside.

Landsmøtet

Landsmøtet i Mental Helse avholdes annethvert år. Der møtes delegater fra hvert fylke for å bestemme retningen for Mental Helse de neste to årene. Landsmøtet vedtar strategi, vedtekter, samfunnspolitisk program og velger sentralstyret.