To personer som holder hender, støttende.

Gode råd til deg som er pårørende

Hjelpetelefonen blir ofte kontaktet av pårørende som er bekymret for sine kjære eller andre barn og voksne i sin omgangskrets. Usikker på hva du skal gjøre? Her får du noen gode råd.

Skaff deg oversikt over situasjonen

 • Hvem er ansvarlig for behandling av den som er syk? (navn/telefonnummer)
 • Når passer det at jeg tar kontakt?
 • Hvordan vurderer dere tilstanden til den som er syk? (Obs! Denne informasjonen får du kun ved pasientens samtykke)
 • Har dere noe skriftlig informasjon som jeg kan få?
 • Hvilken plan har dere for behandlingen nå? (Husk samtykke)
 • Er det planlagt å igangsette individuell plan? (Husk samtykke)
 • Hvilke forventninger har dere til meg som pårørende?
 • Hvilke rutiner har dere for å involvere pårørende?
 • Hvor kan jeg be om hjelp når det er krise?

Medvirk i forhold til behandlingen av pasienten

 • Delta i ansvarsgrupper og andre grupper som etableres rundt den som er syk
 • Lær å kjenne varselsignaler og symptomer på tilbakefall
 • Gi tilbakemelding til helsepersonell på den jobben de gjør

Ha fokus på din egen helse

 • Forsøk å fortsette med dine vanlige rutiner
 • Sett av tid til egne aktiviteter
 • Prøv å bevare nettverket ditt
 • Snakk med dine nærmeste om det du opplever
 • Reduser krav til egen effektivitet i vanskelige sykdomsperioder
 • Ta kontakt med din fastlege dersom du er bekymret for egen helsetilstand

Slik samhandlar du med den som er syk

 • Vær oppmerksom på at den som er syk kan ha behov for litt avstand i perioder
 • Vær klar og tydelig når du snakker
 • Forstå oppførsel du opplever som vanskelig som symptom på sykdom, ikke som en del av personligheten til den som er syk
 • Senk forventningene til den som er syk i vanskelige sykdomsperioder
 • Gi tilbake ansvar gradvis
 • Prøv å overse det du ikke kan forandre
 • Vær tålmodig
 • Ha fokus på det dere får til

Ha fokus på familien som helhet

 • Prøv å ha samtaler/aktiviteter som ikke handler om den syke
 • Husk at eventuelle søsken til den som er syk har egne behov
 • Ha særlig fokus på behovene til mindreårige barn/søsken
 • Innhent kunnskap om barns måte å reagere på når noen i familien blir alvorlig syk
 • Snakk med barnet om barnets følelser og opplevelser. Etterspør hjelp til dette ved behov
 • Informer sentrale støttepersoner for mindreårige barn/søsken om familiens situasjon (f. eks. kontaktlærer, helsesøster, foreldre til barnets venner)
 • Bruk utvidet familie og venner som støtte. Ikke vær redd for å be om hjelp