Søknadsfrister

Vi gjør oppmerksom på at Mental Helse har interne frister som er tidligere enn disse, som du vil få oppgitt ved aksept av din søknad hos oss. Kontakt johanna.myklebust@mentalhelse.no for å levere søknad om midler til et prosjekt.

Helse

For prosjekter med søknadsramme mellom NOK 40.000 og NOK 400.000: Løpende søknadsfrist.

Utvikling

For prosjekter med søknadsramme mellom NOK 400.000 og NOK 1.500.000
15. november: Søknadsfrist skissesøknad
31. mars: Søknadsfrist utvidet søknad*
20. juni: Svar på full søknad

*To-trinnsprosess der søkere først sender forenklede skisser og de beste så inviteres til å sende utvidede søknader. Den første søknadsfristen er med andre ord gjeldende for alle søkere, den andre kun for de som bli invitert til å sende utvidede søknader.

Forskning

Forløpet i søknadsbehandlingen er ulikt om du velger tradisjonell publiseringform eller registrert rapport. 

Registrert rapport: Datoer og frister 

  • 15. november: Søknadsskjema åpnes. Se eksempel på søknadsskjema her.
  • 15. februar: Søknadsfrist. Søkerorganisasjonen kvalitetssikrer søknad og foretar innsending.  
  • 14. april: Svar på søknad. Les mer om hva som skjer etter en eventuell innvilgelse her

Tradisjonell publisering: Datoer og frister 

  • 15. november: Søknadsskjema åpnes. Se eksempel på søknadsskjema her. 
  • 15. februar: Søknadsfrist. Søkerorganisasjonen kvalitetssikrer søknad og foretar innsending.  
  • 14. april: Svar på skissesøknad. Utvalgte søkere blir invitert til å sende en utvidet søknad.  
  • 10. juni: Søknadsfrist, utvidet søknad.
  • 17. oktober: Offentliggjøring av tildeling. 

Ekspress

Ekspress er et program som er eksklusivt for våre lokallag, og er ikke åpent for eksterne aktører. Programmet har ingen søknadsfrist slik at søknader kan sendes når som helst og behandles fortløpende. Formålet med Ekspress er å støtte små enkeltstående prosjekter og tiltak med fokus på lokal aktivitet og frivillighet. Programmet har et enklere søknadsskjema og raskere saksbehandling, slik at det skal gå kort tid fra idé til gjennomføring.

Rapporteringsfrister for ferdige prosjekter

Slutt-/regnskapsrapport har frist 3 måneder etter avsluttet prosjekt.