Søknadsfrister

Vi gjør oppmerksom på at Mental Helse har interne frister som er tidligere enn disse, som du vil få oppgitt ved aksept av din søknad hos oss. Kontakt johanna.myklebust@mentalhelse.no for å levere søknad om midler til et prosjekt.

Programmet Helse

For prosjekter med søknadsramme mellom NOK 40.000 og NOK 400.000. 15. august 2022: åpning av ny ordning. Løpende søknadsfrist.

Programmet Utvikling

For prosjekter med søknadsramme mellom NOK 400.000 og NOK 1.500.000
15. november: Søknadsfrist skissesøknad
31. mars: Søknadsfrist utvidet søknad*

*To-trinnsprosess der søkere først sender forenklede skisser og de beste så inviteres til å sende utvidede søknader. Den første søknadsfristen er med andre ord gjeldende for alle søkere, den andre kun for de som bli invitert til å sende utvidede søknader.

Programmet Forskning

2. januar: Åpning av søknadsskjema
15. februar: Søknadsfrist Stiftelsen Dam – Skissesøknad
10. juni: Søknadsfrist Stiftelsen Dam – Forskningsprosjekt- Full søknad
15. oktober: Svar på full søknad
1. desember: Fremdriftsrapportering

Programmet Ekspress

Ekspress er et program som er eksklusivt for våre lokallag. Programmet har ingen søknadsfrist slik at søknader kan sendes når som helst og behandles fortløpende. Formålet med Ekspress er å støtte små enkeltstående prosjekter og tiltak med fokus på lokal aktivitet og frivillighet. Programmet har et enklere søknadsskjema og raskere saksbehandling, slik at det skal gå kort tid fra idé til gjennomføring.

Rapporteringsfrister for ferdige prosjekter

Slutt-/regnskapsrapport har frist 3 måneder etter avsluttet prosjekt.