Vdph logo liggende rgb 19 9 01

Verdensdagen for psykisk helse

Verdensdagen for psykisk helse er en årlig markering som holdes over hele verden den 10. oktober. Mental Helse koordinerer den nasjonale kampanjen på vegne av Helsedirektoratet.

Bakgrunn

Verdensdagen for psykisk helse begynte i 1992 da World Federation for Mental Health (WFMH) satte den 10. oktober som en dag for å fremme økt bevissthet om psykisk helse over hele kloden.

Mental Helse har siden 2002 koordinert arbeidet med Verdensdagen i Norge på oppdrag fra Helsedirektoratet. Dagen skal øke kunnskap og åpenhet om psykisk helse, og fremme gode levevaner. Målet er å gjøre det like lett å snakke om vår psykiske helse som vår fysiske.

Her i landet er det alle de iherdige frivillige, og over halvparten av landets kommuner, som har hjulpet å dra lasset for større åpenhet om psykisk helse med flotte og inspirerende arrangementer år etter år. I 2018 var det ny rekord, med over 1500 arrangementer på landsbasis.

Verdensdagen i andre land

Verdensdagen for psykisk helse markeres nå i over 150 land fra Argentina til Sør-Afrika, og Yemen til Nederland. I Skottland arrangerer de faktisk en egen Mental Health Arts and Film Festival for å feire sammenhengen mellom mental helse og det kreative sinn.

Flere steder har de markeringer som varer en hel uke med forskjellige typer arrangementer, for eksempel i Irland og på New Zealand.

Alle slags markeringer

Markeringene i Norge er av stor variasjon og kreativitet. Alt fra stand med informasjon og kaffeutdeling, til flere uker med fokus på psykisk helse på skoler, festivaler og lignende.
Bruk av kunst og kulturinnslag for å fremme psykisk helse er viktig i markeringen av Verdensdagen for psykiske helse i mange land. Kunstkonkurranser, utstillinger og konserter er ofte faste innslag her i Norge og andre steder.

I Norge har også fysisk aktivitet gjennom blant annet ’Gå for åpenhet’ turmarsjer, gapahuksamlinger og løp vært en viktig del av de faste innslagene for markeringen av Verdensdagen.

Alle har en psykisk helse

Hver enkelt av oss har en psykisk helse, og den må vi være bevisste på å ivareta. Noen psykiske lidelser er arvelige, mens mange psykiske problemer skyldes spesielle hendelser eller påvirkninger i hverdagen fra miljø – andre igjen kan skyldes en kombinasjon av disse.

Å ikke ivareta sin psykiske helse kan gi vansker med å finne en trygg forankring i livet. Verdensdagen har som mål å bevisstgjøre viktigheten av å styrke den psykiske helsen så man er bedre rustet til å møte livets utfordringer.

Psykiske problemer er vanlige

Tall fra Folkehelseinstituttet viser at omtrent halvparten av oss vil oppleve alvorlige psykiske problemer i løpet av livet. Det å ha noen å snakke med kan være avgjørende for håndteringen av problemene, og om man søker hjelp.

Psykiske lidelser blant unge jenter har de siste 5 årene økt med 40 % (FHI), hvor angst og depresjon er mest vanlig. Ungdata undersøkelsen fra 2017 viser at unge opplever et større press og mer stress på skolen og ellers i livet.

Verdensdagen videre

I 2018 har markeringen av Verdensdagen funnet sted i tjueseks år. Dagen har vokst seg stor både her i Norge og i mange andre land. En undersøkelse gjennomført av Yougov i samarbeid med Verdensdagen i 2016 og 2017, viser at samfunnet har bidratt til mer åpenhet rundt tema, men at vi på individuelt nivå fortsatt synes det er lettere å snakke om vår fysiske helse enn vår psykiske.

Verdensdagen har med andre ord fortsatt en stor og viktig jobb i årene som kommer for å sette på fokus på de mange ulike temaer og områder som berører vår psykiske helse.

Besøk Verdensdagens hjemmeside

Kontaktpersoner:
Anura Sankholkar, nasjonal kampanjeleder
Tlf: 40232786
Epost: anura@verdensdagen.no