Bedre klassemiljø og mer åpenhet med YAM

I løpet av høsten vil 1000 norske elever få YAM-undervisning. «Nasjonalt senter for forebygging av selvmord» og Rådet for psykisk helse mener nå at YAM bør tilbys alle elever mellom 13 og 17 år.

– Mental Helse har jobbet for å fremme YAM og de positive resultatene fra skoletiltaket siden 2016. Vi er glade for at flere nå ser verdien av å tilby undervisningen til norske skoleelever. Med tanke på YAMs dokumenterte effekt på reduksjon av alvorlige selvmordstanker og selvmordshandlinger, må vi handle nå, mener Fredrik T. Nordanger, prosjektkoordinator for YAM i Mental Helse.

Anbefaler YAM til alle skoleelever

658 mennesker tok sitt eget liv i fjor. 125 av disse var under 29 år. Bak hvert selvmord står familie og venner igjen i sorg og fortvilelse.

I 2020 lanserte Regjeringen handlingsplanen, «Ingen å miste», for forebygging av selvmord med en nullvisjon som overordnet visjon. I handlingsplanen fremheves YAM (Youth Aware of Mental Health) som et tiltak i skolen som har vist god selvmordsforebyggende effekt.

«Nasjonalt forum for forebygging av selvmord» har sett på de 61 tiltakene fra Regjeringens handlingsplan. De oversendte Helse- og omsorgsdepartementet én krystallklar anbefaling: YAM bør tilbys alle elever mellom 13 og 17 år på norske skoler.

Generalsekretær i Rådet for psykisk helse, Tove Gundersen, kom i forbindelse med Verdensdagen for selvmordsforebygging, 10. september 2022, med en anbefaling om å innføre YAM på alle landets skoler. Hun kaller YAM for «barnas bilbelte i selvmordsforebygging».

Halverer selvmordsforsøkene

YAM er et helsefremmende og forebyggende undervisningsprogram for psykisk helse blant unge. Det er utviklet i samarbeid mellom Karolinska Institutt i Stockholm og Columbia University i New York. i Norge er det Mental Helse som har rettighetene til programmet.

– Mental Helse har fått gode tilbakemeldinger fra skolene som har fått YAM-undervisning. Et bedre klassemiljø og mer åpenhet har blitt fremhevet som positive effekter etter undervisningen, forteller Nordanger.

Undervisningen foregår over fem timer, fordelt på tre uker.

– Ifølge en studie blant 11.000 skoleelever i ti EU-land, var selvmordstanker og selvmordshandlinger halvert ett år etter fullført undervisning, viser Nordanger til.

Å overlate ansvaret til skolene og lærerne for selv å finne på hvordan de kan styrke elevenes psykiske helse, er ikke rettferdig. Man trenger ikke finne opp kruttet på nytt når det allerede finnes et program med dokumentert effekt slik som YAM.

Fredrik T. Nordanger, prosjektkoordinator YAM
Fredrik T. Nordanger, prosjektkoordinator i YAM.
– Med bakgrunn i YAMs dokumenterte effekt på reduksjon av alvorlige selvmordstanker og selvmordshandlinger, må vi handle nå, mener Fredrik T. Nordanger, prosjektkoordinator for YAM i Mental Helse. (Foto: Emilie Gjengedal Vatnøy)

Rogaland og Nordland går i bresjen

Til nå har 750 elever vært igjennom YAM. I høst er det i underkant av 1000 elever som skal få YAM-undervisning. Fylkene Nordland og Rogaland går i bresjen.

– Som alt annet koster det penger å tilby YAM. Per i dag er det ivrige enkeltpersoner i riktige stillinger i Rogaland og Nordland som har sett verdien av undervisningsopplegget. Midlene finnes, men det må prioriteres og ønskes å satses på.

Vi har mange dyktige lærere i dette landet, men psykisk helse og selvmordsforebygging er ikke et tema som dekkes i lærerutdanningen:

– Å overlate ansvaret til skolene og lærerne for selv å finne på hvordan de kan styrke elevenes psykiske helse, er ikke rettferdig. Man trenger ikke finne opp kruttet på nytt når det allerede finnes et program med dokumentert effekt slik som YAM, mener Nordanger.

Gjennomfører egen forskning på YAM

Ved Bryne videregående skole i Rogaland skal det gjennomføres et forskningsprosjekt. Målet er å gjenskape resultatene fra den europeiske studien på YAM.

– Dette styrker tilliten til YAM ytterligere. Det vil gi oss enda bedre argumenter for hvorfor akkurat YAM bør rulles ut på skolene, peker Nordanger på.

Nordland fylkeskommune har hatt en nullvisjon mot selvmord siden 2014. Ronny Olsen, rådgiver i Nordland fylkeskommune, forteller at det per i dag er ulik praksis i skolene på området psykisk helse og selvmordsforebygging.

– Vi ønsker å gi det samme tilbudet på alle skolene. Tilbudet skal være kunnskapsbasert, og vi skal tilby det beste alternativet. I denne forbindelse er YAM det beste vi kjenner til, sier Olsen.

Nordland fylkeskommune ønsker en kontrollert utprøving av YAM for å skaffe lokale erfaringer med programmet. Så langt har tre av fylkets 16 videregående skoler fått anledning til å tilby programmet til elever på VG1-nivå.

– Vi ønsker å gi det samme tilbudet på alle skolene. Tilbudet skal være kunnskapsbasert, og vi skal tilby det beste alternativet. I denne forbindelse er YAM det beste vi kjenner til, sier Ronny Olsen, rådgiver i Nordland fylkeskommune. (Foto: Emilie Gjengedal Vatnøy)

– Vi har ingen tid å miste

Mosjøen videregående i Nordland har, i samarbeid med fylkeskommunen, valgt å utdanne egne YAM-instruktører for å få kunnskapen lokalt forankret. Fem helsesykepleiere fra Vefsn kommune skal stå for undervisningen lokalt.

– Målet er at alle skal få tilbudet om det beste forebyggende programmet vi kjenner til. Det må utdannes mange flere instruktører, og midler må settes av. Vi trenger for hvordan det kan rulles ut mest mulig smertefritt, sier Nordanger, og understreker:

– Men én ting er sikkert: Skal vi nå målet fra handlingsplanen «Ingen å miste», må vi komme i gang nå. Tid er ikke bare penger, tid koster i denne sammenhengen også liv.