Landsleder Ole-Marius Minde Johnsen utenfor Stortinget.

– Ett selvmord er ett for mye

Hver uke mister vi 12 medmennesker i selvmord. 12 sønner, døtre, mødre, fedre, søsken, kollegaer og kamerater. Dette er bare den offisielle statistikken. Mørketallene er sannsynligvis store. Selvmord er et alvorlig samfunnsproblem.

610 selvmord ble registrert i 2022. 50 færre enn året før.

– Heldigvis har vi opplevd en nedgang i det offisielle tallet for første gang på ni år, men dette tallet er fremdeles altfor høyt. Selvmord er i dag den fremste dødsårsaken blant unge mennesker i Norge. Vi må gjøre mer for å forebygge at flere liv går tapt, sier Ole-Marius Minde Johnsen, landsleder i Mental Helse.

Selvmord rammer alle kjønn og folkegrupper – uavhengig av inntekt, bakgrunn og alder. Årsakene til selvmord og selvmordsforsøk er sammensatte, og effektive forebyggingstiltak må settes inn, både i og utenfor helsevesenet.

– Samfunnet må gjøre alt i sin makt for å forhindre at ett eneste liv går tapt i selvmord, og det må jobbes med konkrete tiltak for å støtte oppunder regjeringens nullvisjon for selvmord. Vi vet at over halvparten av dem som dør ved selvmord har vært i kontakt med helsevesenet i tiden før de tok livet sitt. Hjelpetelefoner og lavterskeltilbud må styrkes ytterligere og hele befolkningen må regnes som målgruppe, understreker Minde Johnsen.

Tallene fra FHI, som ble lansert torsdag 8. juni, viser mer enn offisielle selvmordstall. Det totale antallet narkotikautløste dødsfall, også kalt overdoser, var 321 i 2022. Det er 74 flere dødsfall enn året før.

Det kommer ikke frem av statistikken, men ofte er disse dødsfallene kamuflerte selvmord. Dette understreker at mørketallene er store.

Mental Helse vil at:

  • det bevilges 100 millioner til handlingsplanen for selvmordsforebygging årlig
  • det avsettes øremerkede ressurser til forskning på årsaker til selvmord blant menn
  • Regjeringen nedsetter et ekspertutvalg som gransker de psykiske helsetjenestene og selvmordsproblematikk
  • kommunene må få tilført midler for beredskapsteam 24 timer i døgnet
  • at alle skoleelever får muligheten til å gjennomføre det selvmordsforebyggende programmet, YAM
  • Rask Psykisk Helsehjelp blir et landsdekkende tilbud som finnes i alle kommuner
  • Mental Helse Hjelpetelefonen 116 123 styrkes med ytterligere 10 millioner kroner årlig
  • Headspace, et førkommunalt lavterskeltilbud av Mental Helse, blir et landsdekkende tilbud.