Mental Helses første æresmedlem

Første æresmedlem i Mental Helse

Einfrid Halvorsen er Mental Helse sitt første æresmedlem.

Publisert: 10. november 2016

– Æresmedlemskap er Mental Helses høyeste hedersbevis og gis til en person som har gjort en helt spesiell innsats for organisasjonen. Det sa generalsekretær Linda Berg-Heggelund da hun overrakte Einfrid Halvorsen et diplom og Mental Helses logo i gull på Mental Helse sitt landsmøte.

Les også: Årets ildsjel, møteplass og arrangement 2023 er kåret

Heder til Einfrid Halvorsen

Einfrid Halvorsen blir første æresmedlem i Mental Helse.

– Da Einfrid begynte som daglig leder 1. juli 1991, var det én ansatt i organisasjonen. Da hun sluttet i 2005, var det 60 ansatte med stort og smått, og Mental Helse var synlig i det helsepolitiske landskapet.

– I begynnelsen besto utfordringen i å få organisasjonen på fote, og få markedsført den. Da Rådet for psykisk helse fikk NRKs TV-aksjon i 1992, ble planene om Hjelpetelefonen iverksatt. Einfrid greide å synliggjøre for storting og regjering at det var et stort behov for Hjelpetelefonen, og for en aktiv brukerorganisasjon, konstaterte Berg-Heggelund.

Bare etter tre ukers drift mottok vaktene 1.200 telefoner.

I 2015 besvarte Hjelpetelefon 55.694 anrop.

Einfrid Halvorsen er første æresmedlem i Mental Helse. Hun hadde bakgrunn som statsråd i det som den gang het Forbruker- og administrasjonsdepartementet, som statssekretær i Kommunaldepartementet og to perioder som ordfører i Skien, da hun begynte i Mental Helse. 

Mental Helse er en medlemsorganisasjon for mennesker med psykiske helseutfordringer, pårørende og andre interesserte. I 45 år har vi kjempet for økt åpenhet, forebygging av psykiske helseutfordringer og et bedre helsetilbud. Vi er en organisasjon for alle, uansett seksuell orientering, funksjonsevne, etnisitet og kulturell bakgrunn.