Helga Skåden får Mental Helses æresmedlemskap.

Helga Skåden ble tildelt æresmedlemskap i Mental Helse

Æresmedlemskapet er Mental Helses høyeste hedersbevis.

Publisert: 17. november 2018

Helga Skåden tildelt æresmedlemskap i Mental Helse:

– Jeg er så heldig at jeg også på dette landsmøtet skal få dele ut et æresmedlemskap til en person som har gjort en unik innsats for organisasjonen, sa generalsekretær i Mental Helse, Linda Berg-Heggelund under landsmøtets festmiddag lørdag kveld.

Hun påpekte videre at årets æresmedlem har meget lang fartstid i organisasjonen.

– Personen har i en årrekke innehatt sentrale verv. I Mental Helse har hun sittet som fylkesleder og sentralstyremedlem. Sistnevnte førte til store diskusjoner på 80-tallet, da hun var det første sentralstyremedlemmet som ikke hadde en historie med tvangsinnleggelser. Kandidaten har tidligere vært en aktiv foredragsholder og gitt ut bok: Snakk om det – nerver. De seneste årene har hun vært medlem i Mental Helses kontrollkomité, nå desisjonskomité. Hun har et oppriktig engasjement og et sprudlende vesen som inspirerer andre til å gjøre en ekstra innsats for organisasjonen, og hun innehar en klokskap som er få forunt.

– Æresmedlemmet viser omsorg, både for andre tillitsvalgte og for ansatte. I turbulente tider har hun vært en god lytter og rådgiver for mange av oss. Hun har alltid et smil på lur, eller en spisset kommentar. Engasjementet hennes er like sterkt i dag som det var for 40 år siden. Det er med stor glede og ydmykhet jeg avslører at Mental Helse sitt 2.æresmedlemskap går til fantastiske Helga Skåden!

Det var en rørt og glad Helga Skåden som ble tildelt æresmedlemskap i Mental Helse.

På Landsmøte 2013 ble det vedtatt at Mental Helse skulle opprette en ordning med æresmedlemskap som inkluderer fritt og livsvarig medlemskap i Mental Helse samt invitasjon til Mental Helses landsmøter og konferanser. Kandidaten mottar et diplom og Mental Helse sin logo i gull.

Den første som ble tildelt æresmedlemskap i Mental Helse var Einfrid Halvorsen på Mental Helse sitt landsmøte i 2016.

Mental Helses første æresmedlem