Helseminister Ingvild Kjerkol besøkte Mental Helses svartjenester i mai 2023.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol besøkte Mental Helses svartjenester

Fredag 12. mai var Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol på besøk hos Mental Helse sine svartjenester i Skien. Dagen før la regjeringen frem revidert statsbudsjett for 2023, hvor de foreslo å øke tilskuddet til rådgivnings-, støtte- og veiledningstjenester med 25 millioner kroner.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol besøkte Mental Helses svartjenester, sammen med landsleder Ole-Marius Minde Johnsen, generalsekretær Linda Berg-Heggelund og daglig leder for Mental Helse svartjenester, Aslaug Timland Dale.

Les også: Brukermedvirkning må inkluderes i alle ledd

Tatt ut av statsbudsjettet


Oktober 2022 la regjeringen frem sitt forslag til statsbudsjett hvor det ble kjent at både Mental Helses svartjenester og en rekke andre organisasjoner skulle ut av statsbudsjettet. Alle tjenestene overføres til en søknadsbasert tilskuddsordning. Den forvaltes av Helsedirektoratet.


– Vi har gjort om på dette og årsaken til det er likebehandling og transparens og at vi bruker midlene målrettet, men jeg skjønner at dette gir andre rammevilkår for driften, sier Ingvild Kjerkol.

Hjelpetelefonen har siden 1992 besvart anrop døgnet rundt, hele året.
– Utfordringen med å drive en slik tjeneste er at nummeret vårt presenteres mange steder. Vi vet med stor sannsynlighet at du vil bli satt i kø. Det står våre ansatte i hver dag, sier Aslaug.

Drifter Norges største telefon og chattjeneste


Bare i 2022 mottok Mental Helses svartjenester nesten 375.000 henvendelser. Det er rekord for Mental Helse. Det viser at behovet er enormt for slike tjenester som er tilgjengelige for alle som trenger det. I tillegg er det gratis å bruke alle Mental Helses svartjenester. I tillegg til Hjelpetelefonen 116 123, finner du også skrive- og chattetjenesten Sidetmedord.no, Arbeidslivstelefonen, Foreldresupport og Studenttelefonen her.

– Det er ingen som har det volumet og robustheten dere har, fordi dere har holdt på i mange år og har faste ansatte. For mange vil en chattetjeneste være nok, mens noen trenger mer. Der bidrar dere veldig med å være kompetente, sier Ingvild Kjerkol.

Gjør en forskjell


– Vi vet at vi gjør en veldig stor forskjell for mange. Senest i går hadde vi en som ringte mens hen sto på en bro hvor vi i samråd med politi og AMK kunne bistå, slik at vedkommende ble ivaretatt av helsepersonell, sier Aslaug.

– Vi ser på det som en tillitserklæring at Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol tok seg tid til å besøke svartjenestene våre, sier Linda Berg Heggelund. Besøket ble avsluttet med en omvisning av Hjelpetelefonen og en prat med flere ansatte.

– Det er ingen tvil om at dere utgjør en viktig brikke i det som gjør at vi i fellesskap klarer å være der. Bare det å vite at dere er tilgjengelige har en stor verdi, sier helse- og omsorgsministeren.