I Headspace blir du sett og lyttet til

Irmelin Melkild gleder seg til å starte i jobben som leder for Headspace Tromsø, et nytt forebyggende lavterskeltilbud for unge. – Jeg har alltid hatt et stort hjerte for barn og ungdom.

Tromsø er første kommunen i Norge som etablerer Headspace, et prosjekt i regi av Mental Helse, hvor barn og unge får hjelp der de er, her og nå.

Headspace Tromsø blir en del av tilbudet i den lokale klubben, Grab. Her møtes ungdommer i alderen 13-20 år for å sosialisere, jobbe med prosjekter i lydstudio, spille biljard, brettspill og mye mer.

Irmelin ser frem til å starte i februar. Hun vil skape en plass hvor de unge får hjelpen de trenger, uavhengig av bakgrunn og hvem man er.

– Jeg vil bidra til et inkluderende og trygt felleskap hvor man føler seg sett og velkommen. I Headspace skal du kunne uttrykke og være deg selv. Du blir møtt av trygge voksne som lytter til det du har på hjertet, på godt og vondt.

Startet i Venn1 og YAM

Irmelin har alltid vært nysgjerrig og utforskende av natur.

– I løpet av VGS fikk jeg muligheten til å reise på utveksling til USA, hvor jeg vokste mye og ble mer trygg på meg selv. Før jeg startet på bachelor i sosialt arbeid, jobbet jeg i flere sektorer og som frivillig i ulike organisasjoner, forteller hun, og legger til:

– Jeg har vel egentlig alltid visst at jeg vil jobbe med mennesker.

Veien inn til Mental Helse startet ved en tilfeldighet. Hun kom over en annonse på Facebook om Venn1, et helsefremmende grunnkurs for unge, og bestemte seg for å søke. Siden har hun også vært frivillig instruktør for YAM, et forebyggende undervisningsprogram om psykisk helse for ungdom.

– Gjennom erfaringene har jeg møtt mennesker i mange ulike livssituasjoner, og det har gjort meg enda sikrere på at jeg vil jobbe forebyggende og hjelpe mennesker med å mestre utfordringer i hverdagen.

Jeg gleder meg til å jobbe med noe som interesserer meg, som jeg syns er givende og ikke minst spennende. Jeg ser for meg at ingen dager blir like og at jeg kan styre dagene litt selv, noe jeg også ser frem til, smiler Irmelin.

Vil øke kunnskapen om psykisk helse

For Irmelin handler psykisk helse mye om refleksjon og bevegelse.

– Hodet mitt kan ofte være fullt av antagelser, men når jeg møter tanker som oppstår med nysgjerrighet, tar antagelsene mye mindre plass og jeg klarer å håndtere utfordringer bedre. Når jeg evner å reflektere blir jeg mer til stede i hverdagen og flinkere til å lytte. Fysisk aktivitet gjør det også lettere å håndtere følelser, kjenne på mestring og overskudd.

Dette er faktorer Irmelin vil ta med seg i arbeidet.

– Vi må gjøre kunnskap om psykisk helse mer tilgjengelig og gi ungdommene de rette verktøyene for å kunne møte følelsene i alle situasjoner, slik at de lettere kan lytte til kroppens behov. Følelsene våre inneholder mye nyttig informasjon, men når de oppleves intense er det kanskje lettere å heller skyve dem bort, sier Irmelin, og avslutter:

– Fokus på psykisk helse er viktig for å kunne navigere egne tanker, og for å lære, føle mestring og utvikling. Det vil gjøre oss mer robuste, slik at vi tør å snakke om ting før det får vokse seg stort. Derfor er tilbud som Headspace så utrolig viktig for barn og unge.

Dette er Headspace:

  • Et før-kommunalt lavterskeltilbud for unge i alderen 12-25 år.
  • Startet i Danmark og etableres nå i fire norske pilotkommuner.
  • Her får ungdom hjelp fra trente frivillige, uten venteliste eller timebestilling.
  • En videreføring av Ung Arena, hvor de unge selv definerer tilbudet.