Inviterer til kafé med foredrag av Sofie Frøysaa på Verdensdagen

Mental Helse Drammen Vest inviterer til Mjøndalen kulturhus, 12. oktober, for å markere Verdensdagen for psykisk helse. Her er det duket for foredrag, kulturinnslag, diktlesing, kafe og loddsalg.

I anledning Verdensdagen for psykisk helse, som går av stabelen i uke 39-42 hvert år, ønsker vi å trekke frem noen av markeringene blant lokallagene i Mental Helse. Heidi Nora Schjander Meisal, leder av Mental helse Drammen Vest, forteller om arrangementet på Mjøndalen kulturhus:

– Vi startet planleggingen i god tid før sommeren for å få til arrangementet. I komiteen har vi tre medlemmer fra lokallaget, en bruker og en ansatt på det kommunale dagsenteret Veksthuset, samt en fra Kultur og fritid i Drammen kommune. Vi delegerte hovedansvarsområder på første planleggingsmøte ut ifra ressursene, erfaringer og mestringsområder som fantes i komiteen, som kafeansvarlig, lodd- og premieansvarlig, standansvarlig, teknisk ansvarlig og konferansier. Vi har skaffet sponsing og søkt Mental Helse om økonomisk støtte, i tillegg til å ta fra eget budsjett, sier Heidi Nora, og fortsetter:

– Vi er glade for at vi har fått med oss Sofie Frøysaa, som holder foredraget «Å høre til», og det blir et innholdsrikt program med musikkinnslag av Magne Frydenlund og dikt tilpasset årets tema av Tom Runar Larsen.

– Alle har en psykisk helse

– Hvorfor markerer dere Verdensdagen? Hva ønsker dere å oppnå?

– Vi marker Verdensdagen for å minne lokalbefolkningnen på at alle har en psykisk helse, påvirke til mindre stigmatisering, normalisere å prate åpent om ting som ikke lengre burde være tabubelagt. Ved å vise frem oss selv og andre på stand viser vi at det finnes et sted å høre til når sosiale områder i livet svikter eller mangler.

– Hva er deres beste råd for å motvirke ensomhet og utenforskap?

– Inkludere de du ser trenger det og selv be om hjelp når det trengs. Det er viktig å opprettholde gode lavterskel møteplasser, som motvirker isolasjon og ensomhet.

– La noen være der for deg

Også Sofie Frøysaa har svart på spørsmålet om hvorfor det er viktig å markere Verdensdagen for psykisk helse:

– Verdensdagen er livsviktig fordi den minner oss på hvor viktig det er å ta mental helse på alvor, noe jeg skulle ønske det var enda mer fokus på året rundt. Jeg ønsker først og fremst å utfordre fordommer knyttet til det å være psykisk syk, og å forklare hvorfor jeg mener at flere burde være til bry, og ikke minst: bry seg!

Sofies beste råd for å motvirke ensomhet og utenforskap:

– Å snakke med en du stoler på om hvordan du har det. Hvis du synes det er vanskelig å starte praten, vil jeg foreslå denne setningen: «Jeg synes dette er vanskelig å snakke om, derfor kommer jeg til deg». De aller, aller fleste mennesker liker å være en ressurs, og det å få være der for noen. La noen få være der for deg.