Landsmøte 2022: Mental Helse mot nye høyder

Fredag 18. til søndag 20. november er det duket for Mental Helses landsmøte 2022. Det blir et spennende møte, da vi i tillegg til å velge ny landsleder skal vedta strategi for de neste ti årene.

Landsmøte 2022 – Mental Helse til nye høyder: Endelig kan vi møtes til et fysisk landsmøte! Over hundre tillitsvalgte og ansatte i Mental Helse samles denne helgen på Quality Hotel Gardermoen. Temaet for landsmøtet er: Endring, Muligheter og Vekst.

– Dette er starten på en ny periode med endring og vekst. Forslaget til strategi gir føringer for hvordan vi skal jobbe fremover, frivilligheten er i endring, og endrede rammebetingelser i statsbudsjettet fører til hardere konkurranse om knappere ressurser. Vi skal jobbe knallhardt videre med forebygging lokalt, og vise hvorfor det vi gjør virker, sier landsleder Jill Arild.

Les også: Vårt nye samiske navn i Mental Helse

Et kraftsentrum for psykisk helse

På sist landsmøte, i november 2020, ble det vedtatt at det skulle utarbeides en ny strategi for Mental Helse. Nå er Den nye frivilligheten 2023 – 2033 klar for votering.

Vårt viktigste mål i strategien er at Mental Helse skal være et kraftsentrum for psykisk helse i Norge.

– Mental Helse skal være en organisasjon for alle, og en stemme for alle med psykiske helseutfordringer. Vi skal bygge en trygg, inkluderende og åpen organisasjonskultur på alle nivåer i organisasjonen, og vi skal skape nye muligheter gjennom å styrke frivilligheten i organisasjonen, forteller sentralstyremedlem Karl Olaf Sundfør.

Sundfør vil presentere resten av strategien på landsmøtet.

– Vi må være offensive og nyskapende

Jill Arild vil fredag legge frem nytt samfunnspolitisk program for Mental Helse.

Mental Helses samfunnspolitiske program er selve grunnsteinen i vårt påvirkningsarbeid. Psykisk helse er noe alle har.

– Det er viktig at Mental Helse er offensive og nyskapende på det politiske området. Det nye programmet er omfattende og helhetlig, understreker landslederen.

– Men, det er enkelte punkter jeg vil fremheve: bedre levekår for mennesker som har høyere forekomst av psykiske helseplager og selvmord, slik som skeive og transpersoner. Ikke minst er det viktig å styrke hjelpen og tilbudet for minoriteter og mennesker på flukt, så de ikke faller utenfor samfunnet.

Jill er også opptatt av å understreke behovet for å satse på barn og unges psykiske helse fremover.

– Vi ser en uheldig utvikling hvor mange utvikler psykiske helseutfordringer tidlig i livet. Derfor må vi ha på plass gode forebyggingstiltak som faktisk virker.

– Denne perioden som landsleder har vært hektisk og utfordrende, men det har også vært spennende, lærerikt og alt i alt svært givende, forteller Jill Arild, som søndag sender stafettpinnen videre. (Foto: Magnus Kristiansen)

Jill Arild takker for seg

Landslederen takker for seg etter å ha styrt organisasjonen med stødig kurs fremover i fire år. Det har vært en periode preget av pandemi, krig og en økning i psykiske helseutfordringer i befolkningen.

Det har også vært en aktiv periode for Mental Helse, med stor vekst i våre svartjenester og prosjekter, flere nye lokallag og hundrevis av nye medlemmer.

– Vi opplever økt aktivitet og økt synlighet, både i media og blant politikerne. Mental Helse får flere donasjoner og gaver enn noensinne og vi opplever at omdømmet vårt har blitt styrket betraktelig. Vi oppleves relevante og blir lyttet til i mye større grad enn før. Det betyr at vi får gjennomslag for våre krav, sier Jill, og legger til:

– Vi kan få til alt, når vi står sammen.

Fullspekket program

Statsminister Jonas Gahr Støre hilser landsmøtet. Sametingspresident Silje Karine Muotka, Norsk Psykologforening ved leder Håkon Kongsrud Skard og leder for Norsk psykiatrisk forening, Lars Lien, sender også sine hilsener.

Fredag ettermiddag blir både samfunnspolitisk program og strategi lagt frem for delegatene, og selve voteringen finner sted lørdag.

Søndag avsluttes landsmøtet, Landsmøte 2022 – Mental Helse til nye høyder, med valg av ny landsleder.