Vårt samiske navn er Mentála Dearvvašvuohta

På Mental Helses landsmøte 2022 vedtok landsstyret at vårt samiske navn på organisasjonen skal være: Mentála Dearvvašvuohta. – Samisk er anerkjent i Norge som et likeverdig språk. Omslutning i de samiske kjerneområdene er svært viktig.

Det sier landsleder Ole-Marius Minde Johnsen.

Forslaget ble lagt frem av Mental Helse Troms og Finnmark på Mental Helses landsmøte 2022, og ble enstemmig vedtatt.

– Vi i Troms og Finnmark mener det er viktig å fokusere på samisk helse og kulturforståelse. Tradisjonelt sett har samer vært opptatte med å klare seg selv og det snakkes lite om psykisk helse og overgrep i samisk kultur. At “det som ikke snakkes om, eksisterer ikke”, har vært tilnærmingen til samene. Det finnes hundrevis av ord for snø og reindrift, men det samiske språket mangler ord for psykiske helseutfordringer, forteller Minde Johnsen, og fortsetter:

– Jeg må legge til rette for ulike arenaer og bedre psykisk helse for vårt urfolk, samene, slik vi også skal gjøre for andre minoriteter i samfunnet vårt.

Landsmøtesalen 2022. Sametingspresidenten hilser digitalt.

– Samisk er et likeverdig språk

Samisk er anerkjent i Norge som et likeverdig språk. Forvaltningsområdet for det samiske språket omfatter 13 kommuner, og her er samisk språk likestilt ned norsk i offentlig sammenheng.

– Samisk er et truet språk. Den samiske befolkningen i Norge har gått gjennom omfattende statlige fornorskningsprosesser. Mange samer har mistet sitt språk og sin identitet, sier Minde Johnsen, og fortsetter:

– Ikke mange nasjonale majoritetsorganisasjoner i Norge har et urfolksnavn og Mental Helse kan med det være en foregangsorganisasjon. Dette mener vi også at vi burde være nettopp fordi vi er en medlemsorganisasjon som skal arbeide for at alle kan leve et meningsfylt liv og oppleve egenverd og mestring.

90% av samisktalende i Norge snakker nordsamisk, og Mental Helse har dermed valgt et nordsamisk navn på organisasjonen. Mental Helse Troms og Finnmark har flere lokallag i nordsamiske områder.

Kinoplakat Tystnaden i Sapmi.